Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Ábrányi Emi... ----

Magyar Magyar Német Német
Ábrányi Emi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Ábrányi Emil

Ábrányi Emil (id. A. Kornél zeneszerző fia és ifj. A. Kornél iró testvéröccse), költő, a Kisfaludy és Petöfi-társaság tagja, szül. Pesten 1850 dec. 31. Itt végezte iskolai tanulmányait is, de korán az irói pályára lépett. 1867-ben jelent meg első költeménye a Főv. Lapokban, mely lapnál aztán mint akad. tudósító működött. 1868-ban Kornél bátyjával együtt Európa költői cimen egy kötet műfordítást adott ki, nagyobbára Béranger, Hugo Viktor, Heine, Moore és Byron műveiből. Mint a Delejtű c. lap szini birálójának sok alkalma lévén a szinművészettel foglalkozni, 1872. maga is irt egy kis vigjátekot, melyet a nemzeti szinházban elő is adtak (A váróteremben, dramolet 1 felv.). 1873-ban a Pesti Napló belmunkatársa lett s az maradt 1879-ig, az irodalmi és szinházi rovatot vezetve. Ezalatt a lapokban elszórtan megjelent költeményei már szép hirt szereztek nevének s midőn verseit 1875-ben húsz ivre terjedő kötetben kiadta (Költemények 1876), ujabb lírikusaink közt az elsők egyikéül tekintette a közönség és az 1876-ban alakult Petőfi-társaság sietett a költőt tagjai közé választani. Ugyanez évben a Figyelő c. szépirodalmi és kritikai lapot szerkesztette félesztendeig; miután pedig 1879-ben a Pesti Naplótól megvált, a bátyjától szerkesztett «Magyarország» politikai lap belmunkatársa lett s mint tárcairó és szint kritikus ott működött két éven át, e lapban közölve Kóbor levelek cimén s Robin álnév alatt Olasz és Németországból kelt uti rajzait. 1881-ben nőül vevén Wein Margitot, - ki akkor a szini iskola végzett növendéke volt, jelenleg pedig a budapesti opera elsőrendü tagja - vele boldog családi életet alapított, amellett azonban hive maradt a múzsának is s 1882-ben Ujabb költemények c. alatt megjelent eredeti költeményeinek második gyüjteménye (a költő arcképével) mely kötet radikális szellemü költeményeit, a Margithoz irt dalciklust és A pap szerelme címü elbeszélő költeményt foglalja magában; 1884-ben pedig Teréz és kisebb költemények cimü gyüjteménye látott napvilágot, végül 1888-ban Szabadság-haza cimen adta ki eredeti verseinek legujabb gyüjteményét a Pallas-társaság. Lírai erejét mind e kiadások növekvőben mutatják s a közönség tetszése és a kritika elismerése egyre fokozódott iránta. Kisebb sikert vivott ki drámai kisérleteivel, igy 1882-ben Az első cimü öt felv. drámával s 1886-ban A végrehajtó cimü egy felv. vigjátékkal, melyek a nemzeti szinházban kerültek színre, s az utóbbi műsoron is maradt. Annál kiválóbb mint műfordító. Átültette Hamerling R. Amor és Psyche művét (díszkiad. 1891) s még előbb bátyjával együtt Fouqué de la Motte Undine regéjét (diszkiad. 1885), s fordított számos operaszöveget az operaház számára; de költői hivatásának, lelkesedésének és műgondjának egész teljességét Byron tolmácsolásának szentelte, lefordítván a Manfrédet (1890) és mintegy húsz évi munka árán a Don Juant. E mű fordításába 1873-ban fogott, az első hat éneket 1884-ben adta ki, mikor a Kisfaludy-társaság tagjává is választotta (1885); a befejező második kötet pedig 1892. jelent meg. Időközben, 1880-ban, a Petőfi-társaság másodtitkárává választotta meg a költőt; ki e tisztét 1890-ig viselte, s 1885-ben a társaság heti közlönyét, a Koszorút is szerkesztette. 1889-ben mint a keceli kerület függetlenségi párti képviselője a háznak is tagja lett, néhány beszédet is mondott, de a politikától már a következő évben visszavonult. Jelenleg a Pesti Napló belmunkatársa. A. egészen lírikus költő, vegyes elbeszéléseinek is nem annyira a leleményben vagy a cselekvény és a személyek lélektani érdekességében van az erejök, hanem az alanyi hangulatokban és a helyzetek lírájában. Alanyi költeményeiben a szerelem, a haza és az emberiség eszméi íhletik. Á. legelső képviselője az ujabb költői nemzedéknek, mely Arany J. irányára visszahatásul a nemzeti elemmel szemben az egyéni és az általános emberi elem érvényesítését vallja céljául.

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is