Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Achájok... ----

Magyar Magyar Német Német
Achájok... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Achájok

a görög nép egyik főtörzse,melynek eredetét a monda Achaiostól, Xuthos egyik fiától és Hellén unokájátólszármaztatja. A hagyomány szerint eredetileg Phthiotisban (Tesszália) laktak,ahonnan előbb Argolisba, majd a Peloponnezusba költözködtek melyet a pelaszgArkadia és a jón Egialeia kivételével elfoglaltak. Előkelő nemzetségekreoszoltak, melyekből királyok és vezérek származtak. Az Atridák királyi házánakbefolyása akkora volt, hogy Homeros a görögöket általában A.-nak nevezi. Adórok bevándorlása azonban megtörte hatalmukat, államaik tönkrementek. Egyrészök megmaradt helyén a dór uralom alatt, mások a rokon eolokkal szövetkezveKisázsia északnyugati vidékét lepték el, hol a dardanokkal vívott harcaik régidicsőségüket új életre keltették, végül a harmadik rész kiszorította a jónokatEgialeiából, mely ezentúl Achcajának neveztetett. Az új foglalók a Peloponnézusezen északi szegélyén 12 várost alapítottak, melyek mindmegannyi önálló ésegyenjogú politikai államot demokratikus alkotmánnyal képeztek. Egyik közöstemplomuk, Zeus Homagyriosé Egionban, a másik Poseidoné Helikében volt. A dórSpártát annyira gyűlölték, hogy sem a persa, sem a peloponnezusi háborubanrészt nem vettek. A chaironeiai ütközetben (338) a macedonok ellen harcoltak sKr. e. 280. meghódították az achajai szövetséget Görögország függetlenségénekmegóvására. E szövetség különös jelentőségre csak 251 jutott, midőn Sikyon,melyet Aratos a zsarnok Nikokles uralmától megszabadított, a szövetségbelépett. Acatos közbenjárására, kit a szövetség hadvezérnek választott meg,Sykion példáját követték a Peloponnezus legkiválóbb városai, nevezetesenKorint, Epidaurosz, Megalopolisz és Argosz, továbbá Megarisz, sőt Athén is.Belügyeiben mindegyik állam önálló volt, de a béke és háború kérdésében csakközösen dönthettek. Minden évben kétszer, tavasszal és ősszel Egionbanösszegyült a szövetséggyűlés, melyben minden 30 évesnél idősebb polgárrésztvehetett. Tavasszal választották meg a fővezért (sztratégosz) s a 12tagból álló tanácsot (bulé). Általában nagy volt a lelkesedés, mert Görögországfüggetlenségének biztosítékát látták benne. A régi ellenségeskedés ésféltékenység azonban csakhamar megrontották e reményt. Spárta az etolokkalszövetkezett az A. ellen, kik elvesztették Megalopoliszt s több vereségetszenvedtek. Aratos ekkor a macedonokat hivta segítségül. Bár ezek a spártaihatalmat Sellasiánál 221-ben megsemmisítették, az A. szövetség e lépésével elvesztettenemzeti jelentőségét. 220-ban az A. ujra a macedonokhoz folyamodtak segítségértaz etolok ellen s az első római-macedon háboruban a macedonokat segítették.

A másodikháborúban azonban Philopoimén vezérlete alatt már a rómaiak pártjára állottak.Jutalmul, a rómaiak győzelme után 196-ban megkapták a teljes függetlenséget. Mitöbb, Philopoimén Rómával szövetkezve 195-ben megverte Nabist, a spártaizsarnokot. Összetartás azonban ekkor már nem volt az egyes államok között. Azegyenetlenséget maguk a rómaiak szították. A harmadik római-macedon háborúban(171-168) semlegesen viselték magukat. Erre Kallikratés vádjára a legderekabbachaiok közül 1000-en Rómába hivattak s macedon érzületük miatt részbenkivégeztéttek, részben fogságba jutottak. A rómaiak további erőszakoskodásaivégre 146-ban az A. szövetséget hadüzenetre késztették. Kritolas vezérüketazonban Metellus Skarpheiánál, utódját Diaioszt Mummius Leukopetránál legyőztes Korintot földig leromboltatta. Az A. szövetség feloszlattatott s egész GörögországKr. e. 146-ban Achaia néven római tartománnyá alakíttatott át. (L.Görögország.) V. ö. Gerhard: Über den Volksstamm der A. (Berl. 1854); Klatt,Forschungen zur Geschichte des Achäischen Bundes 1. Thl. (ebd. 1877); Dubois,Les ligues Étolienne el Ach. (Paris 1885).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is