Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Adóelengedé... ----

Magyar Magyar Német Német
Adóelengedé... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Adóelengedés

az adótartozásnak leszállításavagy törlése elemi vagy egyéb oly balesetek címén, amelyek az adókivetéskorfeltételezett adófizetési képességet vagy teljesen tönkreteszik, vagytetemesen meggyengítik. Az A.-t nemcsak az adózónak személyi létezésre való joga,hanem az államkincstár érdeke is igazolja, mivel a megokolt adóelengedésmegtagadása s az adó erőszakolt behajtása a túlterhelt adóköteles személygazdaságát megronthatja s az adózót jövőre teljesen fizetésképtelenné teheti.Minthogy azonban egyeseknek igazolatlan A.-ben való részesítése másoknaktúlságos megterhelését okozza, az adótartozást, illetőleg egy részét csak abbanaz esetben engedi el az adóhatóság, ha az adófizető hitelesen kimutatja, hogyfizetési képessége az adókivetés ideje óta megszűnt, vagy jelentékenyenkisebbedett. A magyar adókezelési törvény szerint a földadó elengedésére igénytnyújtanak: a) jégeső, árvíz és tűz általában; b) a földtermékeknek rovarokáltal eszközölt elpusztítása nagyobb kiterjedésü, egész dűlőket magukbanfoglaló területeken; c) szántóföldekre nézve oly fagy, tartós szárazság, olyárvíz, vagy más oly elemi csapás, amely egész határokat magukban foglalónagyobb területeken a bevetett földeknek termését oly módon és időben semmisítimeg, hogy a földeket abban az évben ujabb veteményezéssel már egyáltalában nemlehet jövedelmezőkké tenni; d) az erdőknek tűz által való pusztítása; e) szőlőknéla fagy vagy a filloxera által okozott pusztítás és abban az esetben, ha a káregész dülőkre vagy azok nagyobb részét magukban foglaló területekre terjed ki,a «peronospora vitico1a» nevü penészgombának pusztítása. Az erdőt érő tűzkárkivételével az A. csak egy évre, a folyó adóra nézve érvényes. A törvény azillető földrészlet után járó adónak egy vagy két harmadrészét, illetőleg azegész adót engedi el, ha a termés hasonló mérvben semmisült meg. Oly esetben,midőn a ház elemi csapás által megsemmisül, a házadó az adótárgy megszűnéséneknapjától kezdve leiratik. Az adótárgy elenyészése esetében, pl. ha a keresetiadó alá tartozó üzlet vagy a tőkekamatadó alá tartozó kamat-élvezet megszűnik,szintén adóleírásnak van helye. Az adótartozás elengedését, illetőleg leírásáta pénzügyigazgatóság (Budapesten a kir. adófelügyelő) rendeli el, melynekhatározatát a törvényhatósági közigazgatási bizottsághoz és esetleg utolsófokon a pénzügyi közigazgatási bírósághoz lehet felebbezni.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is