Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Adófizetési... ----

Magyar Magyar Német Német
Adófizetési... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Adófizetési halasztás

alatt az adóhatóság által adottaz a kivételes engedély értendő, melynek alapján az adóköteles fél tartozását atörvényileg megállapított fizetési határidőn túl róhatja le. Gyakran előfordul,hogy az adózót oly anyagi veszteségek érik, amelyek nem teszik ugyan véglegesenfizetésképtelenné, de egy időre mégis jövedelmétől fosztják meg. Ily esetekbenaz adókezelési törvények az adózókat néhány hónapra terjedő fizetési halasztásigénybe vételére jogosítják fel. A közvetett fogyasztási adóknál a tulajdonképiadóviselőkre nézve persze nem fordulhat elő fizetési halasztás, mivel azadóköteles tárgyakat csak a vételárban foglalt adó viselésével lehetfogyasztani. Azonban ezen adók előlegezői, azaz a fogyasztási adóval terheltcikkek termelői, szállítói vagy eladói, feltéve, hogy az államkincstárkövetelése biztosítva van, néhány havi adóhitelben részesülhetnek. A magyaradókezelési törvény szerint oly esetben, midőn az adózó időlegesfizetésképtelenségét igazolja, a pénzügyigazgatóság (Budapesten a kir.adófelügyelő) a f. egyenes adókra nézve legfeljebb félévi és az adóév végén túlsohasem terjedhető A.-t engedélyezhet. A pénzügyigazgatóság (főv. kiradófelügyelő) végzését a fél a törvényhatósági közigazgatási bizottsághoz és ezutóbbinak eltérő végzését a pénzügyminiszterhez felebbezheti. Rendkívüliesetekben a pénzügyminiszter a közigazgatási bizottság meghallgatása után minda f. adóra, mind a hátralékokra nézve az év végén túl is terjedhető A- t adhat;sőt oly esetben, amidőn valamely község adózói elemi csapások következtébentöbb éven át felszaporodott hátralékaikat egy év alatt nem képesek lefizetni, apénzügyminiszter az illető község összes adózóinak hátralékaik törlesztéséretöbb évre terjedő fizetési részleteket is engedélyezhet. A közadóknakvégrehajtás útján való behajtásakor, saját vagyoni felelőssége mellett, 100frtot meg nem haladó hátralékra nézve, az első árverési határnaptól számítotthat heti időtartamot túl nem haladó fizetési halasztást a főszolgabíró(törvényhatósági joggal felruházott városban az adóügyi tanácsos, rendezetttanácsú városban a polgármester) is engedélyezhet.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is