Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Adómentessé... ----

Magyar Magyar Német Német
Adómentessé... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Adómentesség

az elmúlt századokban a felsőrendek, névszerint a nemesek és papok kiváltságai közé tartozott. A középkorbanaz állami terhek viselését a szolgaság ismérvének tekintettek. Addig, amíg azoktatás ügyét s a szegények gyámolítását a papok és szerzetesek látták el, azállamhatalom feladata úgyszólván egyedül az ország határainak megvédéséreszorítkozott s a hadviselés gondja csak a felső rendekre nehezedett, akiváltságolt osztályok adómentességének megvolt a maga jogosultsága. Mihelytazonban a nép szellemi kiképzését az állam vonta működési körébe s a nemzetifüggetlenség biztosítása az állandó hadsereg meghonosítását tette szükségessé,a kiváltságolt osztályok adómentességének meg kellett szűnnie. Az általánosteherviselés elvének megvalósítására a múlt század végén a francia forradalomadta meg az első lökést, amelynek visszahatása alatt a jelen század elsőévtizedeiben a többi európai államokban is (nálunk 1848) diadalra jutott.Állandó A.-t élveznek most: az államfő, bizonyos adónemekre nézve az uralkodócsalád tagjai, az idegen államok követei és konzulai, némely államban akatonatisztek, bizonyos önigazgatási terhekre nézve a köztisztviselők. Továbbáa megfelelő hozadéki adók alól a legtöbb államban ki vannak véve: a közutak,csatornák, védtöltések, temetkezési helyek, templomok, hatósági épületek,katonai laktanyák, kórházak, kolduló szerzetesek kolostorai, a nyilvánosközoktatás céljaira szolgáló alapítványok s a közjótékonysági intézetek kamatjövedelmeistb. Az általános, valamint a különös jövedelmi adók iránt intézkedő törvényeka legtöbb államban az u. n. létminimumot is A.-ben részesítik. Angliában a 150font sterlingen, Poroszországban a 900 márkán, Szászországban a 300 márkán, asvájci kantonokban az 500-800, sőt némely kantonban az 1200 frankon alólijövedelmek adómenetesek. Nálunk a 315 frtot meg nem haladó kamatok ésjáradékok, amennyiben az illető adózó összes jövedelme ez összegnél nem több,nem tárgyai a tőkekamat és járadékadónak. A földmívelés, illetőleg erdőgazdaságemelése érdekében a tételes adótörvények a költséges javítási munkálatokkalgyümölcsözővé tett, azelőtt hasznavehetetlen területeket, illetőleg az újonnanbeerdősített birtokrészeket időleges A.-ben részesítik, sőt némely államban,(tudvalevőleg nálunk is) az új épületeket is bizonyos időre terjedő A. illetimeg.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is