Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Affidavit... ----

Magyar Magyar Német Német
Affidavit... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Affidavit

(a lat. affido-ból «esküszöm»),az angol jogban eskű kivételére jogosított hatóság v. személy előtt eskűvelerősített irásbeli nyilatkozat. A legfőbb bíróság gyakorlata szerint a vallomásélő szóval (viva voce) teendő. Ettől azonban eltérésnek van helye a felekbeleegyezésével, vagy ha a bíróság alapos. okoknál fogva elrendeli, hogybizonyos ténykörülmények A. által bizonyíthatók, feltéve, hogy a tanúszemélyesen a keresztkérdezés (cross examination) céljából elő nem állítható.Az A. csak a bizonyítandó tényre vonatkozik, s nem az ügy érdemére mely fölötta bíró ítél. Érdekes az «A. to hold to bail», amelynél fogva a hitelező, akiesküvel megerősíti követelését s azt, hogy adósa Angliát elhagyni szándékozik,ha igazolható az is, hogy az adósnak távolléte a kereset érvényesítésénekhátrányára lehet, követelheti, hogy a bíró az adóst biztosíték adásáraszorítsa. Az A. még az értékpapirok megadóztatása körül is alkalmazást talál.Az állam és értékpapírok nemzetközi forgalmának egyik követelménye ugyanis az,hogy az értékpapírok külföldi tulajdonosai bizonyos oly hátrányok ellenmegvédelmeztessenek, melyeknek a belföldi tulajdonosok szükségkép ki vannaktéve. Így p. Angliában minden jövedelem jövedelmi adó alá esik, melyet mindenangol állampolgár akár angol, akár más forrásokból élvez, megfizetni tartozikmég akkor is, ha külföldön használja azt a jövedelmet; úgyszintén jövedelmi adóalá esik az a jövedelem, melyet külföldi ember Angliában élvez, akár angol,akár más forrásokból. Bár ez is igen gyakran kétszeres megadóztatáshoz vezet,még sem oly aggályos; mintha külföldinek külföldről származó és külföldönélvezett jövedelme megadóztatik csak azért, mert Angliában kerül kifizetésre.Minthogy pedig Angliában, mint a világ pénzpiaca központján, sok külföldiértékpapír kamatja kerül kifizetésre, ezek adómentességének biztosítására atulajdonosoktól kiállítandó az «Affidavit»-nak nevezett nyilatkozat, mely arróltanúskodik, hogy az illető tényleg idegen és idegen országban él; melynyilatkozat alapján a jövedelmi adó alól menekül. Egy másik alkalmazási módjaaz affidavitnak az, midőn arra szolgál, hogy egy papirpénz-forgalommal bíróállam elhárítsa azon veszélyt, hogy a belföldi hitelezői is külföldön vegyékfel a kamatokat. Ekkor ugyanis az illető állam a külföldön beváltásra kerülőszelvények bemutatóitól nyilatkozatot követel, hogy az értékpapírok ténylegkülföldiek tulajdonát képezik. E nyilatkozatnak azonban természetesen csakerkölcsi értéke van.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is