KisszótárCímszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Ajánlott

Postakezelés. Ajánlottak a levélpostának ama tárgyai, amelyek olykép adatnak postakezelés alá, hogy a postaintézet a feladásról a feladónak közokiratjellegű elismervényt állít ki, s azok kézbesítésénél magának írott elismervényt szerez a címzettől. A nemzetközi forgalomban recommandé, registered, eingeschrieben kifejezések jelentik a postai ajánlást. Ajánlva feladhatók a levélposta tárgyai, levelek. levelező lapok, áruminták, nyomtatványok, a tariffában meghatározott súlymaximumig. Az A. levélpostai tárgy feladója köteles a címoldalon az ajánlott szót feljegyezni. A. levélpostai tárgy címzésére egyes betűket, v. számokat használni nem szabad, valamint tilos a címzés irónnal. Ilyen címzéssel, a levélszekrénybe dobott s ajánlottakként bérmentesített tárgyak a feladónak visszaadatnak, ha pedig a feladó kiléte meg nem állapítható, mint közönséges tárgyak kezeltetnek. Az ajánlási illeték a Németországgal való csereforgalom kivételével a feladáskor fizetendő a kényszerű bérmentesítési díjjal együtt. Ajánlott tárgy expressz is feladható s ekkor az ajánlási (10 kr.) és bérmentesítési díjon kivül külön expressz kézbesítési díj is fizetendő. A belföldi valamint az egész egyetemes postaegyesülettel való forgalomban (l. Egyetemes postaegyesület) a feladó az ajánlott tárgyakról kivánatra térti vevényt is kap, melynek díja (10 kr.) mindenkor a feladásnál fizetendő. Ajánlott levélpostai tárgy elfogadása esetén az elfogadónak a kézbesítő okmányokat, esetleg tértivevények v. kézbesítő könyvek megfelelő rovatait, kézbesítő közeg jelenlétében sajátkezűleg kelteznie és teljes nevével alá kell írnia, még pedig oly nyelven, melyet a kézbesítő közeg ért és amely közhasználatban van. Héber aláírás csak kézjegynek tekintetik, mihez tanú előttemezése szükséges. Ajánlott levélpostai küldemény kézbesítéseért a postaintézet szavatol s A. küldemény elveszése esetén a magyar postaigazgatás a feladónak v. a feladó engedménye alapján a címzettnek kárpótlást fizet az eredeti, esetleg a legfőbb postahatóság engedélyével kiállítható másodlati feladóvevény bevonása mellett, ha: a) a küldemény a magyar, v. idegen postaigazgatás közegének hibája következtében veszett el, b) a feladás napjától számítva az osztrák-magyar-német forgalomban hat, a nemzetközi forgalomban egy évi határidő alatt reklamáltatott (l. Reklamáció) és nem olyan országba szól, illetve nem olyan országból ered, mely ajánlott levelek elveszéseért kárpótlást nem ad. Az európai postaigazgatások kivétel nélkül adnak kárpótlást az A. levelekért, az európai államokon kívül kártérítést adó államokat a tariffák sorolják fel. A kárpótlás összege egy-egy ajánlott küldeményért 20 frt, a Németországgal való forgalomban pedig 21 frt. Ajánlott portómentes levelekért a postaigazgatás nem ad kárpótlást.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is