Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
aláírás autograph
aláírás hand
aláírás signing
aláírás subscriptio...

Magyar Magyar Német Német
aláírás Signatur (e...
aláírás Unterschrif...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Aláirás

(mj.). Az okirat (l. o.) fogalmához annak a kiállító által nevével történt aláírása tartozik. Írni nem tudó személyeknél a névaláírást kézjegy, rendszerint a kereszt (X) pótolja amennyiben ezt a törvény mint p. o. váltóknál a váltotörvény 104. §-a, a testi fogyatkozás esetét kivéve-nem tiltja. A kereskedő (ki. 10. §-a) aláírásul cégét tartozik használni. A törvénykezési rendtartás szerint, a magánokirat bármily alakban van kiállítva, mindig bizonyít a kiállító ellen, ha valódisága kétségbe nem vonatott, vagy bebizonyíttatott. De megjegyzendő, ez csak az aláirás s ennek folytán az okiratnak is valódiságára vonatkozik. Valódi pedig az aláírás akkor, ha tényleg attól ered, akitől való eredetet az aláírás mutatja. Az természetesen, hogy sajátkezű-e az A., vagy meghatalmazás folytán más eszközölte-e, az A. valódisága tekintetében közömbös. Az A. valódisága azonban önmagában nem képez bizonyítékát az okiratnak az ellenfél által tagadott tartalma mellett, hanem csak akkor, ha magánokirat esetében a kiállító azt sajátkezűleg írta és aláírta, vagy az idegen kéz által írt okiratot két előttemező tanú jelenlétében iíta alá, v. azok előtt utóbb az aláírást. sajátkezű aláírásának elismerte; ha pedig írni nem tud, kételőttemező tanú jelenléteben kiknek egyike által neve is aláírandó szokott kézjegyével látta el az okiratot. Sőt az oly kiállítónál, ki nemcsak írni, de olvasni sem tud, vagy az okirat nyelvét nem érti, ezek az alakszerűségek sem elegendők, azokon felül szükséges még az is, hogy a jelenlevő tanúk az okirat tartalmát ismerjék, azt a kiállítónak az általa értett nyelven megmagyarázzák, s hogy ez megtörtént, az okiraton bizonyítsák.

Aláírás a táviratban.

A táviratban az aláírás, ha ilyen van, mindig a legutolsó szó szokott lenni, különben az aláírás a táviratban nem okvetlen szükséges, aláírás nélkül is adható fel távirat. Magántáviratban akár név, akár egyszerű jegy lehet az aláírás. A magántávirat feladója, ha a feladó állomás ezt bármi okból kívánja, köteles személyazonosságát igazolni és az állomás számára nevét és teljes címét a távirat eredetijén felírni. A távirat feladója személyazonosságát két ismert tanú v. nyilvános okiratok, úgymint útlevél, igazoló jegy stb. előmutatása által igazolhatja. A személyazonosság igazolását követelni azonban csak akkor van helyén, midőn alapos gyanú forog fenn, hogy az illető táviratfeladó valamely harmadik személy, a törvény, a közrend, a nyugalom, a fennálló intézmények, hivatalok stb. megkárosítására, illetve rovására visszaélést szándékozik elkövetni. Másfelől a feladónak is joga van azt kívánni, hogy aláírásának hitelesítése táviratába felvétessék. Ha a feladó azt kivánja, hogy a hitelesítés megtörténtét a távíróhivatal főnöke hivatalosan igazolja, akkor csak a törvények által arra felhatalmazott hivatalos közegek hitelesítése fogadható el. A fél ilyenkor e célból a közjegyzőhöz, szolgabírósághoz v. előljárósághoz fordul. Ha ez megtörtént, akkor az igazolás a távirat végén a következőleg történik és táviratilag is továbbíttatik: «Aláirás hitelesítve N. N. által» (a hitelesítő közeg neve) s e megjegyzés éppen úgy dijazandó, mint a távirat többi szava.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is