Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Alajos... ----

Magyar Magyar Német Német
Alajos Alois

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Alajos

Szent. Gonzaga vára, Lombardiában, Mantuához közel, ősi fészke a kiváló olasz hercegi családoknak, amelyekből a mantuai hercegek, guastallai, tabbionettoi, castiglionei, novellarai hercegek illetőleg őrgrófok is származtak. Szent Alajos a castiglionei ágnak volt sarja, legidősebb fia gonzagai Ferdinandnak a római birodalom hercegének, castiglionei őrgrófnak. Szül. a bresciai egyházmegyében, Castiglioneben 1568 márc. 9-én. Jámbor anyja rendkivüli gonddal és vallásosan nevelte. A.-t 7 éves korában apja a táborba vitte, ahol a katonáktól néhány illetlen szót tanult el és bár nem értette, otthon is ismételte. Nevelője által megintetve, úgy megbánta illetlenségét és annyira lelkére vette, hogy állítása szerint ez az intés, ez a bánat adott irányt egész életének. Apja akaratából Alajos és öccse két évet a firenzei magas műveltségű udvarnál töltött, hogy magát kiképezze. A. itt is kitűnt kiváló erényei és tiszta élete által, melynél fogva különösen a nőkkel való társalgást kerülte. Még nem volt 12 éves, midőn visszakerült apja házába. Szorgalmasan olvasta a pogányokat térítő jezsuiták leveleit, melyek megérlelték benne a szándékot, hogy ő is jézsuita lesz. Évek múltak, míg szándéka megvalósulhatott. Első szt. áldozására kiváló buzgósággal készült, sőt erre borromai Szt. Károly segítségét is igénybe vette, akivel 1580-ban ismerkedett meg; ez időtől még jámborabb lett és mind jobban hajlott az aszkézis felé. Hetenként háromszor böjtölt, csak az okvetetlen szükséges táplálékot vette magához; deszkán aludt és gyakran virrasztott imádságban. 1584-ben apja a madridi udvarhoz vitte, ahol az ifjú castiglionei marquist testben élő angyalnak nevezték. Itt vallotta be szüleinek, hogy jezsuitává szeretne lenni; ezzel anyját megörvendeztette, de apját bosszúsággal töltötte el, aki 1584-ben haza is vitte, majd egy esztendei körútra küldte. A. szándékától nem tántorodott el, s 1585-ben apja beleegyezését is kinyerte. II. Rudolf megengedte, hogy acastiglionei hercegség Rudolfra, A. öccsére szálljon. A. 1585 nov. 21-én élte 18. évében kezdte meg az újoncévet; engedelmessége, alázata nagy volt, szívesen koldult szerzete számára Róma utcáin. Az önmegtagadás szelleme a legszigorúbb önsanyargatásra vezette, amivel midőn egészségét is meggyöngítette, feljebbvalói megtiltották, hogy a rendszabályok szigorához még ő is adjon és Nápoly vidékére küldtek üdülésre két évi noviciátus után 1587 nov. 20-án fogadalmat tett, tonzurát és a kisebb rendeket kapta s megkezdte teologiai tanulmányait. két évre rá a rend főnöke Bellarmin Róbert atya által megparancsolta neki, hogy Mantnába utazzék a családja közt kitört viszály megszűntetésére. A szent ítélete előtt meghajolt mindkét fél. Ugyanekkor rávette bátyját, hogy titkon, de egyházilag érvényesen kötött házasságát hozza nyilvánosságra, bár neje nem volt vele egyenlőrangú.

1590 márc. 22-én Milanóba, majd ismét Rómába ment tanulmányai folytatására. Ekkor Rómában járvány dühöngött; a jezsuiták kórházat építettek szegény betegek számára; Szt. A. is felajánlotta szolgálatát. Sok jezsuita lett ekkor önfeláldozásának áldozata. 1591-ben Szt. A. megbetegedett s teljesen nem is gyógyult fel többé soha; lappangó láz gyötörte, amely június 20-21-re való éjjel kioltotta életet. 23 éves még nem volt, 6 évet töltött rendjében. Bellarmin látta el a haldoklót a szentségekkel, akiről másokkal egyetértőleg mondotta, hogy életében halálos vétket nem követett el soha, lelki tisztasága, engedelmessége, alázatossága miatt, az egyház az ifjúság védő szentjének nyilvánította őt. XV. Gergely 1621-ben boldoggá, XIII. Benedek 1726-ban szentté avatta. Teste a római Szt. Ignác templomban egy róla elnevezett felséges kápolnában nyugszik. 1891. a világ minden részéből indult ifjusági zarándoklat sírjához; Magyárországból is 300 ifjú jelent meg szept 28, 29, 30, okt.1. és 2-án Szt. Alajos sírjánál és XIII. Len pápa előtt. Csaknem minden papnevelő intézet, több gimnázium, jelesen a kalocsai küldött képviselőt; az egyetem ifjúsága a Szt. Imre-egylet által volt képviselve. A zarándoklat eszméje Magyarországban a budapesti kir. papnevelőintezetből került ki, onnan tervezték és rendeztek. Szt. A. tiszteletére ez alkalommal díszes album készült, melybe 300 ezeren írták nevüket, köztük József főherceg és családja. Az 5 kötetes albumot, melynek költségeit főrangú magyar hölgyek viselték, a vatikáni könyvtárban őrzik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is