Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
alany subjective
alany (ojtá... stock
alanya vmin... object for ...
alanya vmin... object of s...
alanyeset nominative
alanyeset subjective ...
alanyeseti nominative
alanyi subjective

Magyar Magyar Német Német
alanyeset Nennfall (r...
alanyeset (... Werfall (r)...
alanyi (nye... subjektiv
alányom unterdrücke...

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Alany

(a nyelvtanban) annak a személynek v. tárgynak megnevezése, melyről valamit állítunk (vagy tagadunk); p. «A nap süt» - ennek a mondatnak alanya «a nap», állítmánya «süt». Az alanynak nyelvtani alakja az alanyeset. Néha egészen határozatlanul, általánosságban gondoljuk az A.-t (általános alany), s akkor magyarosan többnyire nem fejezzük ki külön szóval, hanem az igét többes 3. személyben mondjuk: «Letépték a rózsát». «Deák Ferencet a haza bölcsének nevezik». Sokszor «az ember» fejezi ki az általános alanyt: «Hazájába mindig viszavágyódik az ember». «Mit szóljon az ember ehhez?». (E kifejezésmóddal egészen egyező észjárást mutat a német man, mely a. m. Mann, s a francia on, L" on, mely a. m. homme, l" homme; sőt a latin omnes szót is, mely a m. mindenki, mindnyájan, ebből magyarázzák: homines ,emberek`.) Végre szintúgy használjuk mi az infinitivust vagyis főnévi igenevet: «Oly sötét van, hogy nem látni semmit», = «hogy nem lát az ember semmit». «Csak nagy üggyel-bajjal juthatni oda». (Barbarics: A határozatlan és az általános alany. M. Nyelvör XXI. k.) Némely kifejezéseket alany nélkül szoktunk használni s nem is gondolunk hozzájuk alanyt; ezek az alanytalan mondatok, és igéik az úgynevezett személytelen igék. P. villámlik, esteledik, alkonyodik. (Veress Ignác: Alanytalan mondatok. Miklosich: Subjectlose Sätze.) V. ö. Mondatrészek és Alanytalan itéletek.

Lélektani szempontból

az én tudata neveztetik alanynak, szemben e tudat egyéb tartalmával mely tárgya a tudatnak. Ily vonatkozásban mondhatta Schopenhauer: nincsen A. tárgy nincsen tárgy A. nélkül. Logikai szempontból az alany amaz alkotó része az ítéletnek, melyről valamit kijelentek. Az esztetikai kritikában alanyinak mondjuk azt az ítéletet, melyben a megítélésre nem tartozó alanyi szempontok, az ítélőnek vm. véletlen hangulata, előítélete, ellenszenve, hajlama jutnak érvényre. Hasonlóképen alanyinak jelzünk minden fölfogást mely nem a tárgy mivoltát tükrözteti. A költészetben alanyi költészetnek nevezzük a lírát. Alanyiság a fent jelzett lélektani szempont alkalmazása, midőn az egyén én-jét, ennek sajátságait, némelykor ennek tartalmát is szembe állítjuk más egyének én-jével.

A.-t növénytani értelemben,

különösen a kertészek szeretik használni anyatő v. vadtő helyett, l. Ojtás. A gyümölcskertészetben az olyan fát mondják A.-nak, amelyet csupán gyökérzete v. gyökérzete és törzse miatt nevelnek, de gyümölcséért nem, miért is vm. más fának - amelynek gyümölcsét termelni óhajtják - ágával nemesítik be.

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is