Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Albert... ----

Magyar Magyar Német Német
Albert... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Albert

1. A. Ferenc (montedegoi), csillagász, bölcsészettudor, szül. Klagenfurtban 1811 jan. 1., megh. Egerben 1883 aug. 9-én. Apja katonatiszt volt; midőn mint toborzó parancsnok Egerbe ment, fiát is magával vitte. Tittel Pál, az egri csillagtorony igazgatója a fiú képességét észrevevén, buzdította és taníttatta. Midőn Tittel a budai gellérthegyi obszervatórium igazgatójává lett, magával vitte, hol 1825-től mint díjas gyakornok szolgált. Tittel 1831-ben bekövetkezett halála után az obszervatóriumot mint helyettes, majd mint segédcsillagász gondozta; 1811-ben az egyetemen a csillagászat és geodézia rendkívüli tanára lett. Budavár ostroma alatt 1849-ben, midőn a várból az obszervatóriumot összelőtték, A. az eszközöket élet-veszély között, amennyire lehetséges volt, biztos helyre szállíttatta. Miután a gellérthegyi obszervatórium megszűnt, 1851-ben az egri érsek a székvárosában levő csillagtorony igazgatójává s egyúttal liceumi tanárrá tette. Később Hevesmegye tanfelügyelőjévé lett. Számos kisebb értekezésen kívül önálló műveket is írt: Allgemeiner Briefsteller. (Pesth 1842.) Neúestes polytechnisches Recept-Taschenbuch. (Leipzig u. Pesth 1845.) A folyó évi jul. hó 28-án beállandó napfogyatkozásról. (Eger 1851.) A naprendszerről. (Hely és év nélkül.) Magyar nyelvtan. (Eger 1852.) Német nyelvtan. (U. o. 1853.) Mennyiség és természettani általános földleírástan. Magyarországi államtan. (Mindkettő kőnyomatban.) Ezeken kívül több mint egy félszázadon keresztül számos naptárt szerkesztett.

2. A. János, unitárius lelkész és tanár szül. Nyárád-Szt.-Lászlón 1821 szeptember 11. Tanult Székely-Kereszturon és Kolozsvárott, hol 1845-ben bevégezvén iskoláit, félévig mint segédlelkész működött. Még ebben az évben tordai pap lett, hol 1855-ben egyszersmind az unitárius algimnázium rendes tanárául alkalmazták. A Keresztény Magvetőnek keletkezése óta munkatársa, főleg a gyakorlati lelkészet körébe tartozó dolgozatokat, de egyháztörténelmi adatokat is közölt benne. Önállóan megjelent munkái: 1. Halotti könyörgés gr. Széchenyi István emlékére Kolozsvár 1860. 2. Halotti beszéd id. Rédiger Károly feleit. (Erény a család...) U. o. 1850. 3. Imakönyv templomi használatra. U. o. 1873. 4. Fekete Ferenc emléke. U. o. 1884.

3. A. Pál, törvényszéki ülnök és birtokos nemes, Gercselyen Zemplénmegyében született 1816-ban, megh. u. o. 1879-ben. 1848 előtt főszolgabíró Zemplénben. A szabadságharc alatt honvédhadnagy, azután uradalmi intéző hg. Bretzenheimné sárospataki uradalmában. 1861-1872-ig S.-A.-Újhelyen törvényszéki, azontúl ugyanott árvaszéki ülnök, majd helyettes elnök haláláig. Munkái: 1. Kisegítő kézikönyv peres ügyeken kívül stb. (1864 és 3-ik kiad. 1869.) 2. Kézikönyv az 1887. évi XX. t.-cikkben foglalt gyámsági gondnoksági ügyekről.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is