Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Aljegyző... ----

Magyar Magyar Német Német
Aljegyző... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Aljegyző

(megyei). A megyei hatóságnak s különösen a hatóság középpontjának egyik legfontosabb tisztviselője. Előkészítője és előadója a központi hatósághoz beérkezett ügyeknek, és pedig úgy azoknak, amelyek az alispán elintézése alá tartoznak, valamint azoknak, melyek a közgyűlés, a közigazgatási bizottság és egyéb megyei választmányok és bizottságok hatáskörébe valók. E hatáskörnél fogva az A., illetőleg az aljegyzők kezében összpontosul úgyszólván a megyei közigazgatás minden tárgya, s mint előkészítők és előadók igen nagy befolyással és hatáskörrel bírnak az ügyek elintézésére, úgy hogy a megyei közigazgatás jósága nagy részben az aljegyző ügyességétől, lelkiismeretességétől és erélyétől függ. Különösen a régibb időben, mikor még a megye hatáskörébe tartozott a törvénykezéssel együtt az általános igazgatás minden ága. Az aljegyzői állásnak kiváló fontossága volt a közéletben s betöltése igen jó iskolája volt a közpályára készülő fiatal embereknek, kik ebben az állásban a közigazgatás és törvénykezés minden ágával megismerkedhettek. A mai állapot szerint is midőn a megyei hatóság csak a szűkebb értelemben vett közigazgatásra terjed és azt is nagyobbara csak közvetíti az aljegyzői állás fontossága és tekintélye csökkent ugyan, de még mindig egyike a legtöbb, előkészültséget; műveltséget, szakértelmet és lelkiismeretességet igénylő hivataloknak. Az A., mint a megyei tisztviselők legnagyobb része, hat évre választatik. Csak az választható meg, ki az 1883. L t.-c. értelmében minősítve van. Tiszteletbeli aljegyzőt a főispán nevezhet ki. A tiszteletbeli aljegyzőség tulajdonképen csak cím, de többnyire alkalmat nyújt arra, hogy a fiatal emberek a választások előtt bebizonyíthassák képességeiket és munkaerejüket. Némely megyében, így p. Pestmegyében is szabályrendeletileg ki van kötve, hogy amelyik tiszteletbeli aljegyző egy fél éven keresztül nem dolgozik, még a tiszteletbeli címet is elveszíti.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is