Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
alkoholizmu... alcoholism
alkoholizmu... intemperanc...

Magyar Magyar Német Német
Alkoholizmu... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Alkoholizmus

az alkoholmérgezésnek krónikus alakja, mely leginkább középkorú és rossz életviszonyok közt élő embereknél, a szeszes italok túlságos és folytonos élvezete következtében jő létre. Az A. nem hagyja épen az organizmusnak egyetlen részét sem; kezdődik a gyomor és belek hurutjával, mely jellemző reggeli hányással jár; majd a máj zsírosodik el, véredénytágulatok (rezes orr), az agybeli edények elmeszesedése következik be mely utóbbi gyakran gutaütéshez is vezet. Később a szív is elzsírosodik, jellemző színvakság (a vörös és zöld szín iránt), gyöngeelméjűség jelentkezik; időnkint sajátságos heveny- és agybántalom, u. n. delirium tremens (reszkető őrjöngés) következik be (különösen a szeszes italok hirtelen való elvonásakor); ez állapotban a betegnek jellemző hallucinációi vannak: folytonosan bogarak, egerek s más apró állatok háborgatják képzeletben. A beteg izomzata mind kevesebb munkabíró lesz, az izmaiban (mint a test egyéb részein is) lerakodó zsír következtében; végül vérkeringési zavarok és vizesvérűség folytán általános kimerülés közben bekövetkezik a halál. Az A. gyógyítása a legnehezebb feladatok egyike; alkoholelvonásban áll az; legtöbb siker érhető el a betegek elkülönítése által (iszákosok azilumaiban), ahol az alkoholos italok lassú elvonása kivihető. Egyéb kúrák (sztrichninnel, elundorító szerekkel) nem is megbízhatók, nem is veszélytelenek, kivált ha a sokat hirdetett titkos szerek azok. V. ö. Usher J. E., Alcoholism and its treatment (London 1892).

Elmekórtani szempontból:

A szeszes italokkal való rendszeres visszaélés és ismételt mérgezések folytán elmezavart állapotok is fejlődnek ki. Egyik ilyen elmekóros állapot az u. n. delirium tremens, mely nagy ivási excesszusok folytán rohamosan támad s lényegében nagy izgalomban nyugtalanságban, álmatlanságban, kábult öntudatban, általános remegésben és a látás s hallás tömeges káprázataiban és az azokkal járó szorongásban áll. Különösen az utóbbiakból kifolyólag nem ritkán öngyilkosok lesznek a betegek. Az A.-nak ez a válfaja, ha más bajjal nem komplikálódik, egy hét alatt lefolyik és gyógyulással végződik. De előfordul, hogy a nagyobbfokú szeszmérgezés teljes öntudatlanságban nyilvánul és pedig vagy általános rángásokkal, mint a tiszta nehézkóros roham, v. pedig rögtön kitörő nagyfokú dühöngés formájában. Eme vak és önkivületes dühöngés alatt a betegek a legnagyobb mértékben veszélyesek. Az ilyen rohamot teljes emlékezéshiány jellemzi. Az A. idült formája lassan, éveken át és hosszu ideig észrevétlenül fejlődik. Sűrün ismétlődő nagyobbfokú ingerlékenység, a jellem elváltozása, a munkaképesség megcsappanása, gyakori főfájások, rossz emésztés jelzik bekezdését. A betegek hovatovább házsártosabbak, munkakerülők, erőszakosak lesznek, üldözésről panaszkodnak. Még később határozott téveszmék is jelentkeznek, különösen pedig hitvesi hűtlenségi deliriumok, melyek leggyakrabban ízlési és hallási káprázatok fölléptével erős rendszerré fűződnek. Más esetekben az idült szeszmérgezés-fokozatos elbutulással és lassan terjedő hűdésekkel járó elmezavarra vezet. Az A. idült formái gyógyúlhatnak ugyan de az esetek legnagyobb számában a visszaesés el nem marad, mert az alkoholisták újból isznak. Teljes gyógyulásra csak akkor van kilátás, ha a betegeket éveken át szigorúan távoltartják az ivástól, ami csakis intézetékben vihető keresztül. Ilyen célra Amerikában külön intézetek (drinkers asylum) szolgálnak.

Az A. nemcsak testileg, de erkölcsileg és szellemileg is megrontja a népet és egyik legnagyobb veszélyét képezi a társadalomnak és államnak. Ezt bizonyítja a statisztika, melynek adatai kétségbevonhatatlanul mutatják, mennyi része van az A.-nak a halandóságban, az elmebetegségben és a bűnügyben és e tekintetben vészes hatása még az ivadékokban is érezhetővé válik. Így p. Angliában 50-60,000-re rúg azoknak a száma, kik évenkint az A. következtében elhalnak, mihez még közvetve jelentékeny gyermekhalandóság is járul. Iszákosság folytán betegnek számitható 336,000. Kórházakban, tébolydákban, dologházakban, vakok intézetében van körülbelül 189,000 áldozata az iszákosságnak. A bűnesetek nyolctizedét az A: ra vezetik vissza. A kiadás szeszes italokra 1300 millió forintnál több, körülbelül kétszer annyi, mint az államadósság évi terhe és ugyancsak kétszer annyi mint az egyesült királyságban fizetett évi haszonbér. Az alkoholizmus egyik fő okát a nép rossz élelmezésében kell keresni. Mint Liebig mondja, az a kivételek közé tartozik, ha jól táplált ember iszákos lesz.

Ha az élelmezés hiányos, akkor számtalan esetben az emésztő szervek tevékenysége nem eléggé izgattatik és azért szükséges oly anyagok fölvétele, melyek e tévékenységet előidézik. Ez akkor is szükséges, ha a táplálék nem nyújt teljes kárpótlást a végzett munkánál beálló erőfogyasztásért: Különösen a burgonya tartozik amaz élelmi szerek közé, melyek erős italok igénybevételét követelik. Az A. nagy veszélyeit felismervén, a legtöbb állam védekezik a szeszes italok forgalomba hozatalára és az iszákosságra vonatkozó törvények által. Az iszákosság ellen hozott törvények között különös figyelmet érdemel az 1873-iki francia törvény. Amerikában több állam teljesen megtiltotta a szeszes italok forgalomba hozatalát, mások elfogadták a «Local option» rendszerét, mely szerint a polgárok jogában áll többségi határozattal a szeszes italokkal való kereskedést megtiltani.

Nálunk e tekintetben csak gyenge kezdeményezésről szólhatni, még pedig az uzsoráról és a káros hitelügyletekről szóló 1883. XXV., valamint az italmérési jövedékről szóló 1885. XXXV. törvényekben. Legtöbbet várhatni a nép élelmezési és műveltségi viszonya javításától, mérsékletességi ügyletektől, az égetett szeszes italokra vetett adó fölemelésétől stb. Nagy hírre tett szert a Svédországban alkalmazott úgynevezett «Gothenburgi rendszer». Nagy lévén Gothenburgban az alkoholizmus, 1865. egy társulat alakult, mely a pálinkaméréseket magához vonta és azokat nem nyerészkedésre, hanem az erkölcsök javítására alapította. A társaság olvasó- és üdítőhelyiségeket tart, ahol szeszes italok nem adatnak, a pálinkamérések korán bezáratnak, ünnep és vasárnapokon csak az ugynevezett appetitoriumot szabad adni stb. Észak-Amerikában és Angliában a társadalom különösen mértékletességi és a szeszes italoktól való teljes tartózkodást hirdető egyletek utján kűzd az alkoholizmus ellen. Amerikában keletkeztek egyúttal az első menhelyek iszákosok számára.

Statisztika.

Az alkoholfogyasztásnak pontos statisztikai feltüntetése különösen azzal a nehézséggel jár, hogy a különböző italok szeszes tartalma különböző és hogy a fogyasztott pálinkának szesztartalma is különböző. Azért tartózkodunk nemzetközi összehasonlításoktól. Hazánkban Keleti a szeszes italok fogyasztására nézve következő adatokat állapította meg: borfogyasztás 2.477,000 hl., sörfogyasztás 450,000 hl., pálinkafogyasztás 2.187,000 hektoliter.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is