Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Állami isko... ----

Magyar Magyar Német Német
Állami isko... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Állami iskola

oktatás,

Az áll. fenntartásában működő => alapfokú oktatási intézmény vagy középfokú oktatási intézmény ( középiskola), amelynek nev.-i szellemét, a nev.-okt. tartalmát, szerv.-i rendjét az áll. határozza meg, és az erre létrehozott szerv. útján felügyeli annak végrehajtását. Az áll. gondoskodik isk.-i anyagi ellátásáról, a tanítók és tanárok fizetéséről. Az ~k megjelenése az újkori társ.-i és gazdasági fejlődés eredményeként vált szükségessé és lehetővé. A polg. áll.-ok tették kötelezővé az oktatás t s vállalták az => iskolák megszervezését, fenntartását. Az ~k szerepe, súlya az oktatás rendszerében az adott ország tört.-i és társ.-i fejlődésének megfelelően eltérő módon érvényesül a különböző országokban. A polg. demokráciákban, az áll. irányítás különböző módszereit alkalmazva, egymás mellett működnek az ~k, azsymbol 174 f "Symbol" s 12 egyházi iskolák és az egyéb => magániskolá k. Az ~k nevelésében általában kiemelt szerepet kap az áll.-polg. nev., a tanulók felkészítése a társ. életében való részvételre. A nemzeti áll.-ok különös figyelmet fordítanak a tanulók nemzeti nev.-ére. Hazánkban 1948-ig az isk.-k többsége kat. és prot. egyházi isk. volt. Az isk.-k áll.-osítását 1948. jún. 16-án tűzte napirendre az országgyűlés, és meghozta a XXXIII. tv.-t. (A nem áll.-i iskolák fenntartásának az áll. által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak áll. tulajdonba vétele és személyzetének áll. szolgálatba való átvétele tárgyában.) Az isk.-k még ez év szeptemberére - néhány kivétellel - áll. irányítás alá kerültek. Az isk.-állítás áll. monopóliumát az 1990. évi önkormányzati, majd az 1993. évi => közoktatási törvény szüntette meg. Az ~k mellett ismét megjelentek a magániskolák is. Az ~k és az => önkormányzati iskolá k a Nemzeti alaptanterv alapján szervezik pedagógiai program jukat, az isk. számára biztosított autonómia szerint. Kötelesek tiszteletben tartani a szülők világnézeti, vallási meggyőződését; kívánságukra lehetővé kell tenni a tanulók részvételét az isk.-ban szervezett fakultatív hit- és vallásokt.-ban. Ugyanakkor az isk. működésében, ped.-i programjában nem foglalhat állást vallási és világnézeti kérdésekben, gondoskodnia kell viszont az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátításáról. iskolafenntartó

Mezei Gyula

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is