Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Állami isko... ----

Magyar Magyar Német Német
Állami isko... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Állami iskolai segély

községi jellegü tanintézetek számára, a vallás- és közoktatásügyi miniszter költségvetésében évről-évre az országgyülés által állapíttatik meg. Ez a segély vagy az iskolaépületek felemelésére vagy az évi szükségletekre fordítható, s ehhez képest utalványoztatik ki a közoktatásügyi minisztertől. Az állam által rendszeresen segélyezett községi iskolák, államilag segélyezett községi tanintézetek címén az országgyüléshez intézett miniszteri jelentésekben nyilvántartatnak. Miután állami segély csak olyan községeknek utalványozható, amelyek a törvény követelményeinek, anyagi erejük elégtelensége folytán, meg nem felelhetnek, annak visszatérítését csak akkor követeli az állam, ha az az iskolahelyiségek fölépítésére fordíttatott s ezek időközben más célra használtattak fel. A szorosan vett népoktatási intézetekre vonatkozólag az 1868: XXXVIII. t.-c. 43. §-a így intézkedik: Ha a község kimutatja, hogy szükséges népoktatási tanintézeteinek e törvény szerint felállítására és fentartására a kellő anyagi erőt nem képes előállítani, illető hatósága útján segélyért az államhoz folyamodhatik. A közoktatásügyi miniszter a folyamodó községet az állam költségvetéseiben e célra megszavazott összegből segélyezi.» A kisdedóvásról szóló 1891: XV. t.-cikk 44. §-a szerint «A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter a törvény követelményeinek megfelelő, de segélyezésre szoruló kisdedóvodákat gyermek-menedékházakat, valamint kisdedóvónő-képzőket, tekintet nélkül jellegükre, az állami költségvetésben e célra előirányzott összegből segélyezheti s az illető intézet állandó segélyezését biztosíthatja.»A középiskolai 1883: XXX. t.-c. 47. §-a teljes szövegében így hangzik: « Valamely vallásfelekezet, törvényhatóság, község, társulat, avagy egyes által fentartott oly középiskolát, melynek fennállását országos műveltségi vagy fontos helyi érdekek kiválóan igénylik és melyet az illetők nem birnak saját erejükből a törvényes kellékeknek megfelelően fentartani, különösen, ha egyszersmind középiskolai célra tett és helyhez kötött jelentékeny alapítványok vannak, a vallás- és közokt. miniszter engedélyezheti.»

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is