Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
államosítás... secularizat...
államosítás... socializati...

Magyar Magyar Német Német
Államosítás... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Államosítás

Államosítás Tanügyi vonatkozásban a nem áll. isk. és más oktatási-nev.-i intézmény áll. tulajdonba vétele. A nev.-tört.-i terminológia nem nevezi ~nak, amikor az állam és a nem áll. isk.-fenntartó közös megegyezése alapján kerül áll. tulajdonba az isk.; ilyen számtalan esetben történt a dualizmus idején. ~ kétszer zajlott le Mo.-on, mindkét esetben elsősorban a hazai isk.-rendszer jelentős részét alkotó felekezeti isk.-k ellen irányult. Az 1919-es tanácshatalom áll.-osította az összes hazai felekezeti isk.-t. Ezt azonban az idő rövidsége miatt nem tudták végrehajtani. Az 1948. évi XXXIII. tv. 1948. júl. 16-i meghozatala előtt a már baloldali pol.-i erők irányítása alatt álló kormányzat nyomására az ev., a ref. egyházak és a zsidó közösség vez.-i hozzájárultak ahhoz, hogy isk.-ikat átadják az áll.-nak, s ennek fejében néhány isk.-juk továbbra is birtokukban maradhatott. A kat. egyház vezetői ilyen nyilatkozatot nem tettek. Az isk.-~i tv. nyomán 1948 jún.-ában - néhány kivétellel - az összes hazai felekezeti iskola áll. tulajdonba került. Ez az ~ elsősorban pártpol.-i hatalmi célokat szolgált. (Az 1950. aug. 30-i megegyezés alapján a kat. egyház is visszakapott 8 középisk.-t.) Az 1948. évi XXXIII. tv. alapján a hazai áll. tanügy irányítói - a Szovjetunió példája nyomán - megvalósították "az egységes isk., egységes oktatás-nev., egységes ifjúsági mozgalom" programját, a szocializmus építésének szolgálatába állítva a teljes hazai isk.-rendszert, a benne folyó egész oktatást nev.-t. Ez az áll. isk.-monopólium s benne a mindenkire - óv.-tól az egy.-i doktorandusig - kötelező materialista-ateista világnézeti nev. ellentétben állt a m. kormányok által is aláírt, az alapvető szabadságjogokat hazánkban garantáló nemzetközi egyezményekkel. A lelkiismereti szabadságról szóló 1990. évi IV. tv. tette lehetővé hazánkban e jogsértés feloldását. angolkisasszonyok iskolaügye, állami iskola, => bencés szerzetesek iskolaügye, ciszterci szerzetesek iskolaügye, Domonkos-rendi szerzetesek iskolaügye, evangélikus iskolaügy Magyarországon, ferences szerzetesek iskolaügye, => irgalmas nővérek iskolaügye, jezsuita szerzetesek iskolaügye, katolikus iskolaügy Magyarországon, => orsolyita nővérek iskolaügye, piarista szerzetesek iskolaügye, premontrei szerzetesek iskolaügye, református iskolaügy Magyarországon, => Sík Sándor, szalézi szerzetesek iskolaügye, Tavasi Lajos, => zsidó iskolaügy Magyarországon - Ir. Az államosítás közoktatásunkban. (Szerk. Arató F.) Bp. 1976.; Az iskolák államosítása a parlamentben. "Földet, köztársaságot, állami iskolát!" (Szerk. Balogh S.) Bp. 1980.; S. Heksch Á.: Törekvések a fővárosi iskolák államosítására (1919-1921). in: Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből. (Szerk. Mészáros I.) Bp. 1980. 243-256.; Kovács É.-Pőcze G.: Az állami iskolamonopólium kialakulása Magyarországon. Bp. 1988.; Mészáros I.: Mindszenty és Ortutay. Iskolatörténeti vázlat: 1945-1948. Bp. 1989.; Uő: Az iskolaállamosító országgyűlési ülés előadói beszéde (1948. jún. 16.). A hazai történettudomány 1948-1992 közötti Mindszenty-képe. Esztergom, 1992.; Uő: Kimaradt tananyag. Egyház és diktatúra. 1945-1956. Bp. 1993.

Mészáros István

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is