Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Állampolgár... ----

Magyar Magyar Német Német
Állampolgár... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Állampolgári nevelés

Az állampolgári nevelés a tömegoktatás gondolatának létrejöttével egy időben, a XVIII. sz. végén megjelenő gondolat, melynek lényege, hogy az intézményes nev. ált. feladatául feltételezi az áll.-hoz hű, közös értékeket valló, "jó" áll.-polgárok nev.-ét. Ez az elv később a nagy demokratikus hagyományokkal bíró országokban úgy módosult, hogy az állampolgári nevelés területének számított minden olyan tudásanyag, készség és érték, amelynek elsajátításával az egyén sikeresen vehet részt a társ. pol.-i életében. Ilyen értelemben az állampolgári nevelés helyszíne nemcsak az isk., hanem a család és az ált. szociális környezet. Így az állampolgári nevelés az isk.-n belül is több területen jelentkezhet: földrajz, tört., társ.-tud.-ok stb. csakúgy, mint a tananyagon kívüli tevékenységek (diákönkormányzat, ifjúsági mozgalmak stb.). Szűkebb értelemben azonban az intézményes nev.-ben folyó pol.-i nev.-t értik állampolgári nevelésen, mely isk.-i tantárgyként önálló ped. részdiszciplínává nőtte ki magát. A pol.-i nev. term.-esen időszakonként és országonként mást és mást jelent. Mo.-on a két vh. között az állampolgári nevelést a nemzetnev. helyettesítette. Később a szocialista isk. a kommunista pártpol.-i érdekeknek alárendelt "áll.-polg. ismeretek" és "világnézetünk alapjai" nevű tantárgyakat tanította, melynek kimondott célja az volt, hogy az áll.-rendhez való feltétel nélküli hűséget ültesse el a tanulókban. Az 1989-es rendszerváltozás után az állampolgári nevelés bizonytalan területté vált, amelyen lassan alakulnak csak ki új ttv.-i programok. A NAT mindegyik változata fontos szerepet tulajdonított az állampolgári nevelésnek, de épp a téma pol.-i jellegéből fakadóan az elképzelések a kötelező etika és vallásokt.-tól az amerikai típusú integrált társ.-tud.-i tárgyakig széles skálán mozogtak. Jellemzően a m. elnevezés a ném. staatsbürgerliche Erziehung tükörfordítása, s így elsősorban az áll.-ban és áll.-polgárban való gondolkodást erősíti, míg pl. az angolszász területeken az állampolgári nevelés ált. civic education v. civics néven ismert, mely "civil nevelést" v. "civil ismereteket" jelent, azaz inkább a társ.-ban való aktív részvételt inspirálja. Az 1980-as évektől kezdődően világszerte egyre nagyobb szerepet kap a globális összefüggések oktatása, s ennek megfelelően a globális (azaz nem szűken nemzeti érdekeket érvényesítő) áll.-polgár értékeinek tanítása. Az állampolgári nevelést fontos megkülönböztetni a polgártársi nevelés től, mivel az előbbi elsősorban az áll. működését és az egyénnek az áll.-mal kapcsolatos kötelességeit és jogainak határait írja le, míg az utóbbi a közös döntéshozatal, az egyezkedő teljes társ.-i részvétel (demokrácia) működésére és működtetésére tanít. - Ir. Szabó I.: Az ember államosítása. Tekintet könyvek. Bp. 1990.; Váriné Szilágyi I.: Az erkölcs a cselekvő és a néző szemszögéből. Bp. 1994.

Horváth Attila

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is