Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Államrendés... ----

Magyar Magyar Német Német
Államrendés... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Államrendészet

A közigazgatásnak kiválóképen fontos ága az államrendészet. Főcélja a közbiztonság és a jogállapot fentartása. Minthogy azonban a modern államok célja: «a polgárok jólétét is előmozdítani», az Á. erre is kiterjeszkedik és azért mondhatjuk, hogy az Á. feladata: a köz-, személy és vagyonbiztonságot megóvni, a békét és közrendet fentartani, a büntetőtörvények, a rendeletek és szabályrendeletek megszegését, a véletlenségből v. bármily természetű mulasztásból eredhető veszélyeket és károkat lehetőleg megakadályozni, a megzavart rendet és békét helyreállítani, az ezek ellen vétőket kipuhatolni s megfenyítés végett az illetékes biróságnak v. hatóságnak feljelenteni, illetőleg átadni, s általában mindazokat az egyesek erejével el nem hárítható külső akadályokat megszüntetni, melyeket akár az ember, akár a természet szertelen erői az államcélok megvalósítása és a polgárok jóléte elé gördítenek. Ezt a feladatát az Á. külön hatóságai és közegei által teljesíti. Az a körülmény, hogy a hatóságok kettős főirányban működnek, t. f. a közérdeket és a magánérdeket gondozzák, szükségessé teszi, hogy az A. kiválóan a közérdeket érintő rendészettel foglalkozzék a magánérdeket érintő működési kört pedig a helyi rendőrségre bizza. Tisztán Á.-i ügyek a következők:

Az állam épsége ellen való merénylők kipuhatolása, összeesküvések megelőzése, kémek által történő terepfölvételek megakadályozása, lázító sajtótermékek tovaterjesztésének meggátlása, egyesületek, gyülekezések, népmozgalmak ellenőrzése és megfigyelése, karhatalom alkalmazása, utlevélügy, fegyverek, lőpor, robbanó szerek tiltott vagy közveszélyü használata ellen óvóintézkedések megtétele, kivándorlás, névváltoztatás, közerkölcsösség stb. Eme kiváló közigazgatási ággal a külföldi irodalom bőven és kimerítően foglalkozik. Magyarországban egyáltalában nem jelentek meg önálló munkák, melyek a rendészetet tárgyazzák. Közigazgatásunk ú. n. államosítása eszmecserét fog előidézni, mely ú gy politikai mint államjogi irodalmunknak (melyhez a rendészet is tartozik) termékenységét elő fogja mozdítani. Az államrendészeti ügyek jelenleg a belügyminisztériumban vannak összpontosítva. (L. még Államrendőrség és Rendőrség alatt.)

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is