Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Állatszállí... ----

Magyar Magyar Német Német
Állatszállí... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Állatszállítás

a postakezelésben. Az állatok a feltételesen szállitható tárgyak közé soroztatnak. Ily küldemények csakis tekintettel a rendelkezésre álló szállítási eszközökre és csakis akkor vehetők fel, ha abból szállítási akadály nem származik egyéb tárgyakra. Ily küldeményeket bérmentve, bérmentetlenül, utánvéttel, v. anélkül lehet feladni, de minden esetre expressz adandók fel, mert a postaintézet az állatok elhullásának esetére kárpótlást nem ad. Kivételt képez a Németországgal való forgalom, melyben ily küldemények az expressz kézbesítés kikötése nélkül is felvétetnek.

Á. vasuton. Hazánkban a külfölddel való forgalmunkban szarvasmarháknak, juhoknak és sertéseknek vasutakon való biztos és gyors szállítását számos törvényhozói és kormányi intézkedéssel biztosították. Az összes intézkedések alapját az 1888. évi VII. törvénycikkel becikkelyezett állategészségügyi törvény, továbbá az egyes külállamokkal kötött kereskedelmi és vámszerződések képezik.

A vasutakon való szállításnál követendő eljárás a bel- és külföldi állategészségrendőri intézkedések változása szerint folytonosan módosulván, az állategészségügyi törvény végrehajtásáról szóló 40000 ex 88. sz. miniszteri szabályrendeletet a földmívelésügyi m. kir. miniszter, a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg, sárga lapokon folytatólagosan kiadott «Állategészségügyi értesítők»kel egészíti ki. A vasutak az állatszállítás érdekében az ugynevezett «élő» vonatokat járatják. E vonatok menete a rendes tehervonatokénál sokkalta gyorsabb és menetrendjük akként kombináltatik, hogy az állatokat a kellő időben itatni és locsolni lehessen és mégis a különböző helyen megtartandó állatvásárokhoz, az ország minden részéből a kellő időben lehessen az élő állatot elszállítani. Ujabban a budapesti, valamint a pozsonyi szarvasmarhavásárok jelentőségüket veszítvén, az élő vonatoknak Bécsig kell összefüggően közlekedni, a nélkül, hogy különösen Budapesten vasuthálózatunk gócpontján torlódások következnének be. A vasutak az élő-szállításra külön berendezett kocsikat tartanak, a melyeket minden egyes rakomány kiszállitása után a szabályrendeletekben előírt módon kitakarítnak és fertőztelenítenek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is