Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
álnév alias
álnév anonym
álnév feigned nam...
álnév pseudonym
álnév sobriquet
álnéven incognito
álnéven sze... to go by a ...
álnevet vis... to go by a ...

Magyar Magyar Német Német
álnév Pseudonym (...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Álnév

általában minden olyan név, névszerü szó vagy jel melyet valaki igaz törvényes neve helyett fölvesz, használ. Álnevek használása a közönséges polgári életben tilos. Mindenki tartozik vezeték és keresztnevet viselni, mert az államnak érdekében fekszik, hogy a területén tartózkodó minden egyén az államtól reá rótt kötelezettséget valóban teljesítse és az alól magát ki ne vonja. Ezért történnek hivatalos összeirások, népszámlálások, állíttatnak fel bejelentési hivatalok, ruháztatnak fel közhitelességgel az anyakönyvvezetők, köteleztetnek a vendéglősök vagy fogadósok a náluk megszállott idegeneket felhívni, hogy nevöket, állásukat és lakhelyüket a hatóságilag megrendelt vendégkönyvbe v. jegyzékbe vagy bejelentési lapba irják be. Aki a hatóság hivatalnokától v. közegétől, hivatása gyakorlatában, nevének, állásának, lakhelyének megmondására szólíttatván fel, a feleletet megtagadja, vagy valótlant állít, az 1879. XL. t.-c. 43. §-a alapján 25 forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, sőt azok, kik a hatóságok tévútra vezetése céljából álneveket használnak, vagy más hamis körülményeket adnak elő vagy álruhában, v. más módon átalakítva jelennek meg, azonnal le is tartóztatandók (1881. évi XXI. t -c 19. §-ának e) pontja).

Az Á.-eknek az irodalomban van különösebb jelentősége. A magyar irodalomban csaknem minden iró használt és használ A.-el. Az irodalmi Á.-ek használása a legkülönfélébb okokból történik. Némelyik olyan munkája alá jegyez Á.-el, melyet kisebb jelentőségünek, csekélyebb értékünek tart, a másik pedig kényszerüségből mint p. Jókai az abszolutizmus alatt a «Sajó» álnevet ismét mások a tárgyilagosság nagyobb érvényesítése céljából rejtőznek álnév alá, hogy az olvasó az iró személyiségét nem tekintve, csak az igazságra fordítsa figyelmét; majd meg valamely irodalmi genrehez alkalmaznak a szerzők megfelelő álnevet, mint p. az élclapok alakjaihoz, sőt nem ritkán éppen nem dicsérhető tekintetek is vezetik az irókat, mikor t. i. támadó irataik közlésénél a visszatorlás elől az álnév sötétjében húzzák meg magukat stb. Az irodalmi Á.-ek használása korlátlanul szabad. Nálunk eddig az álnevekkel irodalmilag alig foglalkoztak s Porzsolt Kálmánnak «Magyar írói álnevek» címü, idevágó kisérlete (l. «Figyelő» XIII. k.) az első melyet fölemlíthetünk. Külföldön azonban az álnév, illetve névtelenség (pseudonymitás és anonymitás), pseudonym és anonym iratok ismerete a bibliografia külön ágát képezi. (L. Anonym és Pseudonym.)

A hazai irodalomban ismertebb Á.-k a következők:

A-any,

Arany János

Abafi Lajos,

Aigner Lajos

A. B. C.,

Kazinczy Gábor

Abonyi Lajos,

Márton Ferenc

Adácsi Bácsi,

Rodiczky Jenő

Ádám Géza,

Kiss József

Á. E.,

Ábrányi Emil

-á-e-,

ÁbrányiEmil

Agricola,

Jakab Elek

Ajtavári,

Kriza János

Á. KK.,

Ábrányi Kornél

Akaki,

Arany János

-al,

Várady Antal

Alföldi,

Rodiczky Jenő

Aliquis,

Solder Hugó

Allos,

Tóth Béla

Almási Tihamér, dr.

Almási Balogh Tihamér

Alibiadesz,

Adorján Sándor

Almavíva,

Szokolay Kornél

Alpár,

Mentovich Ferenc

Alt Móric, b.

Jósika Miklós

Amateur,

Fejérpataky László

Amica,

Gyarmathy Zsigáné, Sámi Lászlóné

Anda Róza,

Bethlen Jánosné Wimpflen Beatrix bárónő

Andódi,

Czuczor Gergely

Andorlaky Máté,

Táncsics Mihály

Andronikus,

Kozma Andor

Anonymus,

Molnár Antal

Anti,

Radó Antal

Antikrisztus,

Reviczky Gyula

Antonius,

Radó Antal

-á-r,

Szász Károly

Argus,

Berczik Árpád

Arisztidesz,

Vajda János

Ifj. Árva Imre,

Arany János

Asmódi,

Szomaházy István

Aszfalt,

Reviczky Gyula

Atala,

Kisfaludy Atala

Balambér,

Pákh Albert

Bandi diák,

Szabó Endre

Bátor Miklós,

Lévay József

Belzebub,

Szokoly Viktor

Benedek Aladár,

Náray Iván

Benjamin,

Beöthy Zsolt

Benkerti,

Benkert Károly Mária

B. K.,

Kisfaludy Károly

Boanergesz,

Ballagi Aladár

Bogdanovics György,

Baksicsné Bogdanovics Krisztina

Boldogréthi Víg,

László, Horváth István

Bolnai,

gróf Bethlen Miklós

Bolond Miska,

Frankenburg Adolf, Tóth Kálmán

Bolygó,

Keszler József, Erdélyi Gyula

Borostyán,

Petőfi Sándor színészi neve

Borzas, dr.

Szinnyei József

Boruth Elemér,

Steiger Alajos

Bozontos Ussubu,

Szabó Endre

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is