Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Andragógia... ----

Magyar Magyar Német Német
Andragógia... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Andragógia

(gör. "felnőtt férfi"+"vezetni"): a => felnőttnevelés (=> felnőttoktatás, => felnőttképzés), a felnőttek isk.-i és isk.-n kívüli nev.-ének, oktatásának, képzésének cél- és feladatrendszerét, alapelemeit, folyamatának tv.-szerűségeit és sajátosságait, forma-, módszer- és eszközrendszerét kutató tud. A szakirodalom az andragógia megnevezést felnőttnev.-i gyakorlati munka jelölésére is alkalmazza. Tört.-ileg elsőnek Medinszkij -nél 1923-25-ben merült fel az a gondolat, hogy a pedagógia nemcsak a felnövekvő nemzedék nev.-ére vonatkozó gondolatokat, ált.-ításokat foglalja magában, hanem a felnőtt- és öregkori nev.-re is érvényes, ált.-ított embernev.-i sajátosságokat is. Ezért helyesebbnek tartotta a ped.-t ált.-abban => antropagógiá nak, "általános embernevelési tudománynak" nevezni, és ennek alárendelt fogalmaként kezelni a felnövekvő nemzedékek nev.-ét, a ped.-t, valamint az ezt követő - általa - "iskolán kívüli enciklopédiának" nevezett felnőtt- és öregkori tanulást, nev.-t. (Medinszkij műve hosszú időre feledésbe merült.) Később Hanselmann (1951) majd Pöggeler (1957) bevezetik az andragógia megnevezést a felnőttnev.-sel, felnőttokt.-sal, felnőttképzéssel foglalkozó => neveléstudomány jelölésére. Közrejátszott ebben a gyakran használatos felnőttped. megnevezés ellentmondásos volta, a szóban rejlő görög pais "gyermek", illetve a "gyermeknev." jelentés miatt. Az andragógia szóalkotás a ped. mintájára készült. Hanselmann és Pöggeler tud.-elméletileg is feltárták az andragógianak mint felnőttnev.-nek a ped.-tól mint gyermeknev.-től eltérő sajátos vonásait. A holland felnőttnev.-i isk. alapítója, Ten Have, az Amszterdami Egy.-en 1954-ben kezdett előadni az "andragógiaról", és 1959-ben publikálta az andragógia körvonalairól szóló tanulmányát. Ugyanakkor - Medinszkij koncepciójának ismerete nélkül - Pöggeler és Ten Have eljutottak a ped.-t és az andragógiat nem fogalomként (genuszként) összefoglaló embernev.-tud. , az antropagógia bevezetésének szükségességéig és tud.-rendszertanának kidolgozásáig. => még felnőttnevelés rendszere - Ir. Medinszkij, E. N.: Enciklopegyija vnyeskolnyego obrazovanyija. I-III. Moszkva-Leningrád, 1923, 1925, 1928. (Néhány fejezete m.-ul); Maróti A. (szerk.): Szöveggyűjtemény a népművelés-elmélet tanulmányozásához. Bp. 1974. 7-27.; Hanselmann, H.: Andragogik. Wesen, Möglichkeiten, Grenzen der Erwachsenenbildung. Zürich, 1951.; Pöggeler, H.: Einführung in die Andragogik. (Grundfragen der Erwachsenenbildung.) Düsseldorf 1957.; Knowles, M. S.: Andragogie not pedagogy. Adult Leadership, 1968. 10.; Durkó M.: A felnőttnevelés és népművelés tudományos kutatásának szükségessége és körvonalai. in: Acta Marxistica et Pedagogica. Debrecen, 1962. 155-193.; Enckevort, G.: Új tudomány az andragológia. in: Durkó M. (szerk.): A felnőttnevelés és népművelés pszichológiai és andragógiai kérdései. Bp. 1972. 11-24.; Durkó M.: Felnőttnevelés és népművelés. Bp. 1968.; Zrinszky L.: A felnőttképzés tudománya. Bp. 1996.

Durkó Mátyás

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is