Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Antropagógi... ----

Magyar Magyar Német Német
Antropagógi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Antropagógia

(gör. "ember"+"vezetni") : az embernev. tud.-a. A gyermekek, a serdülők, az ifjak, a felnőttek - és közöttük az öregek - isk.-i és isk.-n kívüli nev.-ének, oktatásának, képzésének a legátfogóbb, mindenik életkorra, fejlődési szakaszra érvényes céljait, feladatait, alapelveit, folyamatait ált.-ító és integráló tud., valamint nev.-i (oktatási, képzési) gyakorlat. Az antropagógia a teljes emberi életre, annak minden területére élethosszig kiterjedő tanulással, illetve nev.-sel (oktatással, képzéssel) foglalkozik, s ekként tárgya a permanens tanulás ( permanens nevelés, oktatás, képzés) is. A => felnőttoktatás kibontakozása vezetett el az antropagógia megfogalmazásának és a => neveléstudomány antropagógia i értelmezésének szükségességéhez. Tört.-ileg elsőként Medinszkijnél merült fel 1923-25-ben ennek koncepciója, majd 1951-ben és 1957-ben Hanselmann és Pöggeler munkáiban (andragógia) . Ôk emelik ki az antropagógia részét képező pedagógia és => andragógia mellett az öregkori nev., a gerontagógia fontosságát is.A rendszer sémája tehát: antropagógia (általános embernevelés) pedagógia andragógiagerontagógia (gyermeknevelés) (felnőttnevelés) (öregkori nevelés) A rendszer más irányú kiteljesítését Ten Have azzal végezte el, hogy mind a négy "agógiai" jelenségnél megkülönböztette a gyakorlati nev.-i jelenséget (ezt nevezte agogiá -nak, andragógia), és a normatív elméletet, nézeteket (ez az "agogika", andragog ik a), valamint az "agógia" és "agógika" tud. tanulmányozását és elméletét, mint a sajátos nev.-i jelenség tud. elméletét , amit "agologiának" ( => andragológiá nak) nevezett el. A m. nev.-tud. a rendszer első formáját, az antropagógiai felosztását (l. Durkó M. 1968) egyre ált.-abban átvette. Ten Have további oszt.-ozásából azonban egyesek az "agológia" (pl. andragológia) megnevezést a tud. jelölésére szükségesnek tartják, mások viszont az andragógia fogalmát elégségesnek tartják a felnőttnev. tud.-a, normatív elmélete és a felnőttnev.-i gyakorlat összefoglaló jelölésére is. - Ir. Medinszkij, E. N.: Enciklopegyija vnyeskolnogo obrazovanyija. I-III. Moszkva-Leningrád, 1923, 1925, 1928. (Néhány fejezete m.-ul); Maróti A. (szerk.): Szöveggyűjtemény a népművelés-elmélet tanulmányozásához. Bp. 1974. 7-27.; Hanselmann, H.: Andragogik. Wesen, Möglichkeiten, Grenzen der Erwachsenenbildung. Zürich, 1951.; Pöggeler, H.: Einführung in die Andragogik. (Grundfragen der Erwachsenenbildung.) Düsseldorf, 1957.; Knowles, M. S.: Andragogie not pedagogy. Adult Leadership, Washington, 1968. 10.; Durkó M.: A felnőttnevelés és népművelés tudományos kutatásának szükségessége és körvonalai. in: Acta Marxistica et Pedagogica. Debrecen, 1962. 155-193.; Durkó M.: Felnőttnevelés és népművelés. Bp. 1968.; Enckevort, G.: Új tudomány az andragológia. in: Durkó M. (szerk.): A felnőttnevelés és népművelés pszichológiai és andragógiai kérdései. Bp. 1972. 11-24.

Durkó Mátyás

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is