Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Aquinói Tam... ----

Magyar Magyar Német Német
Aquinói Tam... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Aquinói Tamás

Aquinói Szent Tamás, Tommaso d"Aquino (Roccasecca, 1226. v. 1225.-Fossanova, 1274. márc. 7.): itáliai Domonkos-rendi szerzetes, egy.-i tanár, a középkori teol. és filozófia kiemelkedő alakja. Kölni, római, nápolyi szerzetesrendi főisk.-kon s a párizsi egy.-en tanított, s mint a skolasztika meghatározó egyénisége hatalmas tekintélyre tett szert egész Európában. Műveiben új felfogás kristályosodott ki a nev.-tört. egyik igen lényeges kérdéséről: a hit és a tud. viszonyáról, valamint az ismeretszerzés lehetőségeiről és folyamatáról. - A korábbi újplatonista-ágostoni felfogás a vallásba olvasztott minden ismeretszerző tevékenységet: az isteni megvilágosítás - amely a hit által eszközölhető ki - minden ismeretünk forrása. Aquinói Tamás szerint a hit útján ily módon elsajátított term.-fölötti tudattartalmak és az értelem által szerzett ismeretek között lényeges különbség van. Az ember ui. rendelkezik azzal a képességgel, hogy megismerje a világot, annak jelenségeit, tv.-szerűségeit, tehát hogy tudást szerezzen. - Az ember nem születik kész ismeretekkel, ezeket meg kell szereznie. Ennek első lépése az érzéki tapasztalat, ui. minden ismeretszerzés az érzékeléssel kezdődik ("omnis cognito incipit a sensu"). A folyamat további mozzanatai: az érzékszervek közléseiből kialakul a képzet, amely a tárgyak egyedi jegyeit és anyagi tulajdonságait magában foglaló lelki kép. A mélyebb ismeret absztrakció útján jön létre: az értelem "megvilágítja" a képzetekben rejlő szellemi tartalmat, a lényeget, s kialakul a tudatban az elvont fogalom. - Az ismeretszerzés folyamán azonban nem csupán saját pszichikus változásait fogja fel az ember, hanem a teljes tárgyi világot, s ez ad realitást a tud.-ok és a filozófia - amely a tud.-ok magas szintű összegezése - létezésének. Feladatuk ugyanis az, hogy feltárják a világban működő egy.-esen érvényes tv.-szerűségeket. A filozófiának és a tud.-oknak fontos feladata, hogy a teol. - tágabb értelemben véve a hit, a vallási tanítás - tételeinek ésszerűségét bizonyítsák; igazolják azt, hogy a hittételek, bár lényegüket az ész nem értheti meg, nincsenek ellentétben az értelemmel. Ugyanakkor a filozófiának és a tud.-oknak saját, önálló céljaik is vannak: a világ - az Isten teremtésének - minél teljesebb megismerése és szellemi birtokbavétele. Ezzel lényegében Aquinói Tamás tanítása megindította azt a folyamatot, amely a tud.-ok önállósodását, az önálló tud.-os kutatások lehetőségét célozta és eredményezte. Aquinói Tamás ped.-i vonatkozású gondolatait főként a Summa theologica és a Summa contra gentiles c. műveiben, valamint a Quaestiones disputatae c. könyvének De veritate c. tanulmányában fejtette ki. - Aquinói Tamás tanítását felújítva és modernizálva jött létre egy XX. sz.-i kat. teol.-i-filozófiai áramlat: a neotomizmus. - Ir. Maritain, J.: Saint Thomas. 1921.; Várkonyi H.: Aquinói Szent Tamás filozófiája. Bp. 1923.; Grabman, M.: Die Kulturphilosophie des Heiligen Thomas von Aquino. Augsburg, 1925.; Schütz A.: Aquinói Szent Tamás szemelvényekben. Bp. 1943.; Maritain, J.: De Bergson ŕ Th. d"Aquino. New York, 1944.; Lelovics L.: Szent Tamás breviárium. Bp. 1968.

Mészáros István

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is