Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Archeologia... ----

Magyar Magyar Német Német
Archeologia... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Archeologiai intézetek

társulatok feladata a régészeti kutatások és az ásatások eredményeinek közzététele, a régi emlékekről szóló tudósítások összegezése s az emlékek kiadása. A legkitűnőbb s legnevezetesebb ilynemű intézet az Instituto di correspondenza archeologica Rómában, mely 1829-ben porosz védnökség alatt alakult, s évenkint tizenkét legnagyobb ívrétű táblán azokat az emlékeket adja ki melyeket az évkönyvében (Annali) évenkint, és értesítőjében (Bulletino) havonkint magyaráz v. megbeszél. Ez az intézet, melynek Athénben is van fiókja, 1874 óta német birodalmi intézetté alakult át. Van palotája a Capitoliumon s ebben a leggazdagabb régészeti könyvtára. Öt ösztöndíj áll az intézettel kapcsolatban, mely kizárólag a klasszikus régiségekkel foglalkozik, hetenkint régészeti felolvasásokat tart, s a hallgatókkal a tudós két titkár vezetése mellett a római múzeumokat s régiségeket tanulmányozza. A franciáknak is van 1875 óta régészeti intézetük Rómában és j 874 óta Athénben: Ecole française de Rome és Ecole française d"Athenes, melyeknek közlönye a Bibliotheque des écoles françaises d"Athenes et de Rome, továbbá a Bulletin de correspondance hellénique. Olaszországban fennáll a Scuola archeologica di Pompéi, melynek folyóirata a Giornale degli scavi. A görögöknek is van egy archeologiai társaságuk Athénben, szintúgy van az amerikaiaknak.

Amit külföldön a kormányok tesznek, azt kezdeményezte Rómában (a Porta Pia közelében épített) intézetével Magyarország számára Fraknói Vilmos címzetes püspök. Náluk az Akadémia archeologiai bizottsága és a régészeti társulat adják ki a magyarországi régészeti emlékeket a Monumentákban, Közleményekben és Archeologiai Értesítőben (l. o.), melyek az összes archeologiára mindenben kiterjednek, s nemcsak a történelem előtti, római és népvándorlási régiségeket adják ki s magyarázzák, hanem a középkori, renaissance és barokk idők emlékeit is figyelembe veszik. Több archeologiai társulat és múzeum keletkezett újabb időkben Magyarországban, ezek közt legnevezetesebb az erdélyi múzeum Kolozsvártt, a Bruckentháli múzeum Szebenben, a felsőmagyarországi Kassán továbbá a győri, a soproni, a mosonmegyei stb., melyeknek kutatásairól az Archaeologiai Értesítő adja mindig a legkimerítőbb tudósítást. L. Régészeti és embertani társulat.

A német birodalomban csaknem minden nevezetesebb városnak van egy ősrégészeti gyűjteménye. Az őskori régészeti tudományt képviseli főleg a Berliner Gesellschaft für Anthropologie Ethnologie und Urgeschichte, Ausztriában a bécsi embertani és ősrégészeti társulat, melyeknek kiadványai az archeologiai tudomány folytonos kifejléséről számot adnak. A már említetteken kívül a legnevezetesebb régészeti folyóiratok Olaszországban a Notizie degli scavi és a Bulletino della commissione archeologica di Roma, Franciaországban a Revue archéologique s a Gazette Archéologique, Görögországban az Ephemeris Archaiologiké és a Deltion, Amerikában az American journal of philology. Kézikönyvül különösen ajánlható Perrot és Chipiez nagyszabású, kitűnően illusztrált «Histoire de l"art dans l"antiquité», melynek eddig a hatodik kötete jött ki. Az ősrégészetet tárgyalja Hörnes: Urgeschichte d. Menschen c. munkájában. Persia, Babilonia, Assziria archeologiáját ügyesen és népszerűen összefoglalja Babelon Manuel műve: L"Archeologie orientale. Atlaszformában jó átnézetet ád a régi klasszikus emlékekről a Lipcsében megjelent Kunsthistorische Bilderbogen és Schreiber: Kultur-Historischer Bilderatlas (1888). Lexikon formában igen jó s ajánlatos Baumeister munkája: Denkmäler des klassischen Alterthums (1885-88 három kötet). Még kitünőbb Daremberg és Saglio: Dictionnaire des antiquites, mely eddig csak az F betüig haladt. A berlini akadémia kiadta a Corpus inscriptionum groecarum és Corpus inscriptionum latinarum-ot. A német archeologiai intézet kiadja az összes terracotta emlékeket, az összes szarkofágokat, az összes görög sírdomborműveket, továbbá az összes etruszk tükörrajzokat s előkészíti a «Corpus nummorum antiquorum»-ot. A magyar akadémia archeologiai bizottsága munkába vette a «Corpus nummorum Hungariae» kiadását. Lásd a régészeti irodalomra nézve még az Ásatások cikket.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is