Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Arlesi zsin... ----

Magyar Magyar Német Német
Arlesi zsin... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Arlesi zsinatok

Arlesban több zsinatot tartottak, de az egyetemes egyházra különösen a következők fontosak: I.. amely 314-ben I. Szllveszter pápa alatt N. Konstantin kérésére hivatott össze. Előkerült a donatisták ügye: Afrikában Caecilianus választatott karthágói püspökké, az ellenpárt, mivel Caecilianus az üldöztetések alatt kiadta a szent könyveket, ellenében Majorinust, ennek halála után pedig Donatust választotta meg és szenteltette püspökké, akitől a párt donatista elnevezést nyert. E zsinat, valamint az előző évben Rómában Melchiádes pápa alatt összehívott zsinat egyértelmü végzést hozott: Caecilián választatása érvényes, Donatus pedig az egyházból kizáratik. Hozzáfogott a zsinat a Diocletian üldözése alatt keletkezett fegyelmi, részben hitelvi visszaélések orvoslásához. 1. kánon, a husvéti ünnep mindenütt az apostoli hagyomány szerint, a tavaszi éjnapegyent követő holdtölte utáni első vasárnapon ünnepeltessék meg és ne a zsidókkal együtt az ó-szövetségi tradiciók által elöirt időben. Igy ért véget az az ügy, amelynek elintézése érdekében már szt. János apostol tanítványa, szt. Polikárp járt Anicet pápánál Rómában; 2. kánon, sürgeti hogy a papok állomásaikon időzzenek s ne lakjanak másutt; 3. kánon, akik mégis vétenek ez ellen, közösíttessenek ki; 4. kánon, átokkal sujtja a véres viadalokban, tornákban résztvevőket; 8. kánon, meghagyja, hogy eretnek, ha visszatér az egyházba, ujra meg ne kereszteltessék, mert bárki szolgáltatja is ki a keresztséget, érvényes, feltéve, hogy a 3 személyü egy isten nevében és az előirt módon lett kiszolgáltatva; 10. kánon, (fiatal) férjek házasságtörő nejeik életében ujból ne nősülhessenek; 13. kánon, akire törvény előtt bebizonyul hogy kiadta a szt. könyveket, szt. edényeket, hitsorsosait, papi hivatalától fosztassék meg, de ne fosszák meg papi méltóságától azokat, akiket az ilyenek felszenteltek; 14. kánon, kiközösíti azokat, akik hitsorsosaikat hamisan vádolják; 15. kánon, megtiltja, hogy a diakonusok a konszekráció jogát bitorolják; 16. kánon, a kiközösített ott vehető fel ujra közösségbe, ahol a büntetéssel sujtották; 20. kánon, püspökszentelésnél 7 vagy legalább 3 püspök legyen jelen. A hozott kánonok száma 22: e zsinat az volt a nyugaton, ami az 1. niceai zsinat (325-ben) keleten. II. 353-ban ujból tartottak Arlesben zsinatot. azaz jobban mondva álzsinatot, amelyen Konstantius császár az áriánusoknak az egyházközösségbe v aló befogadását s szt. Athanáz elítéltetését akarta minden áron kivinni; csak Paulinus trieri püspök nem felt a fenyegetésektől, aki szt. Athanáz védelmezéseért Frigiába száműzetett. III. 452-ben, mások szerint 389-ben is volt zsinat, amely a niceai zsinat határozatait fogadta el alapul; tiltja, hogy uj megtérteket a felsőbb rendekbe fölvegyenek; hogy házas férfit pappá szenteljenek, kivéve, ha megtartóztatást igér (promissa conversio): tiltja, hogy papokká szenteltessenek, akik férfiasságuktól megfosztották önmagukat. IV. 475-ben az isteni kegyelemről és az emberi szabadakaratról szóló hitágazatok lettek kifejtve. V. 529-ben tartományi zsinat hozott határozatokat az egyházi rend kiszolgáltatására nézve és tiltakozott a pelagiánusok és praedestinationisták tanai ellen.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is