Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Asztigmatiz... ----

Magyar Magyar Német Német
Asztigmatiz... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Asztigmatizmus

A szemorvosok e névvel oly hibás látást jelölnek, mely nem engedi, hogy az ember valamely pontot tisztán lásson, hanem elhuzódott vonalat lát helyette; tehát a tárgyakat általában nem láthatja rendes formájukban, hanem hosszúra nyúlva, vagy széltében elterjeszkedve, vagy egészen eltorzulva. Az eltorzulás abból származik, hogy a szaruhártyának gyuladás folytán Vagy sérülés miatt megváltozott a rendes alkotása, a fénysugarak mintégy összekuszálódnak, mikor a szembe bejutnak, olyanformán, mint mikor az ablak üvege hibás, hólyagos. Ez a szabálytalan A., melyen szemüveggel segíteni nem lehet. Van azonban szabályos A. is, mely a szemnek veleszületett hibája. Ennek oka a szaruhártyának sajátszerü görbülete. Ugyanis már a rendes szabásu szemen is van némi különbség a szaruhártya függőleges és haránt déllőjének görbülete között, amabban az irányban valamivel jobban kidomborodik, mint emebben; tehát a rendes szabásu szemnek is van egy kis szabályos A.-a. Ez az oka, hogy az álló csillagokat nem látjuk fényes pontoknak, mint a teleszkópban, hanem sugarasaknak. Némely szemen a fejlődésnél fogva jelentékenyebb a különbség a szaruhártya függőleges és haránt déllője között. Az ilyen kétféle szabású szem nem lát tisztán mert ha pl. messze levő tárgyat néz azt egyik síkjában tisztán látja ugyan, de a másik síkban elmosódnak előtte a tárgy körvonalai; ha pedig közelre néz, akkor ellenkezően az előbbi tiszta látás síkjában zavarodik el a látása míg a másik síkban tisztábbak a körvonalak. A szaruhártya kétféle szabása igen változatos mértékű lehet, azért az A.-ban is igen sokféle lehet a különböző fényt törés kapcsolata. Ennek megállapítására a szem elé olyan takarólapot teszünk, melyen keskeny rés van vágva, úgy hogy a rést majd függőlegesen állíthatjuk, majd harántul fektethetjük a szem elé; aztán külön-külön mindegyiket vizsgálhatjuk, hogy milyen szemüveg javítja a látást az egyik s a másik sikban.

Lehetséges, hogy a függőleges déllőben rendes szabású a szem, nem kell neki szemüveg, ellenben a haránt déllőben messzelátó, tehát olyan domboru üveg kellene mint az öreg embereknek; avagy a függőleges déllőben a szem közellátó, tehát olyan kicsinyítő szemüveg kellene neki, mint általában a közellátóknak, ellenben harántúl rendes látásu a szem. Az ilyen kétféle szabásu szemeken egyszerü az A. A látás javítására nem alkalmas a közönséges domború vagy homorú szemüveg, hanem olyan szemüveg való, mely csak egy irányban van domborúan, illetőleg homorúan köszörülve, ú. n. cilinderes szemüveg. Van továbbá összetett A:, amikor a réssel való vizsgáláskor egyik déllőben kisebb, a másikban nagyobb fokú messzelátóságot vagy pedig az egyik déllőben kisebb, a másikban nagyobb fokú közellátóságot állapítunk meg. A látás javítására olyan domború, illetőleg homorú üveg való, melyet egyik átmérőjében erősebben köszörülnek, mint a másikban. Végűl olyan szemek is akadnak, melyek a függőleges déllőben közellátók, a haránt déllőben messzelátók; ez a vegyes A. A látás javítására való szemüveg egyik átmérőjében homorú, a másikában domború köszörülésű. Még bonyolódottabbá teszi a vizsgálást, ha a két szemen más-más-forma az A., vagy ha a két ellenkező fénytörés déllője nem a függőleges és a haránt síkban van, hanem két ferde síkban. Azért a vizsgálás megkezdése előtt célszerű sötét szobában valami fénylő pontot nézetni, melynek egy irányban való elhuzódása az egyik féle fénytörés déllőjét mutatja, a vele derékszögben keresztező irány lesz a másikféle fénytörés déllője. E két déllőt fődéllőnek szokás nevezni, mert e két déllő görbülete fokozatosan megy át egymásba, úgy hogy tulajdonképen mindig a fénytörés fokainak egész sorozata van meg a szemen; csakhogy ezeket a fokozatokat nem kell számba venni, mert ez a fokozatos átmenet a cilinderes köszörülésű szemüvegeken is megvan.

Az A. sajátszerü formája a szaruhártya kúpos kicsucsosodása, a keratokonusz. Az ilyen szemek látásának javítására úgynevezett hiperbolás köszörülésü szemüvegek valók.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is