Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
áthelyezés transfer
áthelyezés transferenc...

Magyar Magyar Német Német
Áthelyezés... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Áthelyezés

a hivatalnoknak egy más helyen, rendszerint más községben székelő oly állásra való adkalmazása, mely addig viselt állásával minőség, rang hatáskör javadalmazás tekintetében egyenlő. Ez háromféle, u. m.: Á. a hivatalnok kérelmére Á. hivátalból a szolgálat érdekénél fogva és végül Á. fegyelmi büntetés gyanánt. Nálunk a kérelmezett A.-nek, ha azt a hivatali érdek nem ellenzi, általában hely adható az állami tisztviselőkre nézve; a hivatalból való Á. joga pedig a kormányt, illetőleg a főhatóságot a szabályok és gyakorlat szerint megilleti a kinevezett kormányhivatalnokokra nézve, a biráknak kivételével, kik akaratuk ellenére nem helyezhetők át. Ugyancsak ismeretes az 1889. évi XXVIII. t.-c. értelmében a pénzügyi közegekre, az 1883. évi XXX. t.-c. értelmében a vallás és közokt. miniszter rendelkezése és közvetetlen vezetése alatt álló középiskolák tanáraira a büntetésből való Á. is. Az Á. (lat. transpositio) zenei értelémben valamely zenedarabnak egyik hangnemből a másikba.. való áthelyezése; ehhez v. kiváló zenei tehetség, vagy hosszú gyakorlat szükséges. Az áthelyezés. legnagyobb tökélye abban nyilvánúl, midőn képesek vagyunk valamely zenedarabot egészen emlékezetből egy másik hangnemben eljátszani. Az irásban való áthelyezésnek egészen határozott szabályai vannak; mint példát említjük fel, hogy ha valamely darab egy kromatikus félhanggal magasabbra vagy mélyebbre helyezendő, akkor csak az előjegyzés változtatandó meg; ha pedig ez alkalommal egy #-tekkel ellátott hangnemből egy b-kel ellátott hangnembe jutunk, akkor minden b-ból egy #, és minden véletlen b-ből # lesz; viszont ha egy b-kel ellátott hangnemből, egy #-kel ellátott hangnembe jutunk, akkor minden #-ből b, és minden véletlen #-ből többnyire # lesz, és igy tovább.

Á. a halászatban. Rendszeresen űzött tógazdaságban (l. o.) a halak, csak bizonyos ideig maradnak egy-egy tóban; ha a tavak egymással közlekednek és egymás felé lejtenek, akkor egyik tóból a másikba átbocsátás által tereltetnek (l. Átbocsátás), ellenkező esetben a halakat ki kell az egyes tavakból fogni s áthelyezni más tavakba. A kis ívótavakból a halporontyokat a halporontymerítővel fogják ki, a nagyobb halakat pedig a víz legnagyobb tömegének leeresztése után hálókkal; a halporontyok nagyobb edényekben, a nagyobb halak lajtokon, vízben szállíttatnak a benépesítendő tavakhoz.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is