Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Audiovizuál... ----

Magyar Magyar Német Német
Audiovizuál... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Audiovizuális eszközök és anyagok

Audiovizuális médium, audiovizuális információhordozó, => audiovizuális program, audiovizuális tanszer: a taneszköz ök speciális részcsoportja, amelynek elemeit hangsúlyosan az auditív (hallás) és / vagy vizuális (látás) csatornákon történő információfelvételre tervezik és készítik. Ez a megnevezés, amelyet a 60-as években kezdtek elterjedten alkalmazni, összevontan magában foglalja az információk megjelenítéséhez szükséges oktatástechnikai eszköz t (pl. => diavetítő, => írásvetítő, televíziókészülék, magnetofon), ill. a megjeleníteni kívánt információhordozót, médiumot (pl. => diakép, oktatófilm, hangfelvétel). Az audiovizuális eszközök és anyagok használata a közokt.-ban, a szükséges technikai berendezések megjelenése után nagyon hamar, már a két vh. közötti időszakban megkezdődött, bár ekkor még e megnevezés nem honosodott meg. A diavetítés és az oktatófilmek vetítése már az 1930-40-es években kiemelt programként szerepelt a gimn. okt.-ban. Igaz, ekkor még csak a szemléltetés funkcióját töltötték be. Ált. az egész isk. elment a moziba a vetítésre, és a tanórákon később dolgozták fel a látottakat, hallottakat. Az audiovizuális eszközök és anyagoknak a közokt.-ban való széles körű alkalmazására akkor nyílott lehetőség, amikor a technikai eszközök könnyen kezelhetővé, olcsóvá és így az isk.-k számára is elérhetővé váltak. Az => oktatási módszerek sorában is megjelent az audiovizuális módszer (audiovizuális oktatás, audiovizuális tanulás) elnevezés. Az 1960-70-es években nagy lendületet kapott az audiovizuális eszközök és anyagok fejlesztése, isk.-i kipróbálása és alkalmazása. Az oktatás hatékonyságának növelése terén kezdetben túlságosan is sokat vártak ezektől az eszközöktől. Az Egyesült Államokban kutatások egész sora igyekezett bizonyítani, pl. azt, hogy a televízióval történő oktatás mennyivel hatékonyabb, mint a hagyományos. A kutatások eredménye az, hogy egyedüli, mindenekfölött álló módszer nem létezik (Anderson, 1972.), de az is megmutatkozott, hogy a képi ábrázolási technikák különféle ped.-i célok elérését más-más hatékonysággal segítik elő (Dweyer, 1970). Pl. az állókép ek (diakép, írásvetítő ábra, falikép stb.) hosszabb ideig való szemlélés révén inkább az analitikus tevékenységeket segítik elő, a mozgóképek (oktatófilm, videofelvétel) pedig a dolgok, jelenségek dinamikájának ábrázolásához nyújtanak segítséget. Mo.-on az 1970-es években az Országos Oktatástechnikai Központ (OOK) megalakulásával kapott nagyobb hangsúlyt az audiovizuális eszközök és anyagok fejlesztése a közokt. számára. Az OOK koncepciójára ált. nem az egyedi audiovizuális eszközök és anyagok fejlesztése, hanem inkább a többeszközű oktatócsomag ban szerepet kapó audiovizuális médiumok fejlesztése volt jellemző. E koncepció szerint az audiovizuális eszközök és anyagok nemcsak a szemléltetést tudják biztosítani, hanem a tanítási-tanulási folyamatban különféle funkciókat láthatnak el. Pl. az oktatófilmek ált. a közös tapasztalati élményt nyújthatják, a => hangosított diasorozat ok az egyéni (kiegészítő, korrepetáló) munkát is biztosíthatják. Az audiovizuális eszközök és anyagok között igen nagy jelentősége van a televízió által nyújtott oktató-, ill. ismeretterjesztő jellegű műsoroknak (televízió az oktatásban, iskolatelevízió). A technika mai állapota azt a fejlődési tendenciát vetíti elénk, hogy az egyedi audiovizuális eszközök és anyagok szerepe fokozatosan csökkenni fog, és a multimédia, mint az egy eszközbe integrált "audiovizualitás" lesz hangsúlyosabb. Ez viszont, a multimédia sajátosságai miatt, azt jelzi, hogy a tanulási környezetben is jelentős változások várhatók, gyakoribb lesz az oszt.-teremhez kevésbé kötődő egyéni információszerzés, az egyéni tanulás szerepe megnövekszik a jövőben. - Ir. Dale, E.: Audiovisual methods in teaching. 1969. 3; Dweyer, F. M.: Vizuális szemléltetőanyag hatékonyságát vizsgáló kutatási eredmények. AV Communication Review, 1970. 3. 235-249.; Anderson, C. M.: Az iskolatelevízió vizuális nyelvét vizsgáló kutatások. AV Communication Review, 1972. 1. 43-63.; Nádasi A. (szerk.): Oktatástechnológia. I. Veszprém, 1983.; Orosz S. (szerk.): Oktatástechnológia. II. Veszprém, 1985.; Kis-Tóth L. (szerk.): Oktatástechnológia. Eger, 1994.; Tompa K.: A korszerű oktatástechnológia jellemzői. in: Oktatáselméletikérdések a szakképzésben. (Szerk. Benedek A.) Bp. 1995.

Tompa Klára

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is