Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Auerstädt... ----

Magyar Magyar Német Német
Auerstädt... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Auerstädt

falu Poroszország szász tartományában, Merseburg közigazgatási kerületében, 612 lakossal. Nevezetes az 1806-ban ott v ívott csatáról. Ez ideig a porosz hadsereg még mindig a félszázaddal azelőtt, II. Frigyes király alatt szerzett dicsőség babérait élvezte, és csak igen kevés, alaposabban gondolkozó katona vette észre, hogy kiveszett belőle a győzelmeket vívó szellem s Nagy Frigy es rendszerének csak árnyékos oldalai: a katonával való brutális bánásmód s a csapatoknak gépekkel való összehasonlítása maradt meg.

A Napoleon ellen viselt 1806-ki hadjárat a poroszok visszavonulásával kezdődött, mert az inkább káplári, mintsem vezéri állásra nevelt porosz tábornokok már az első lövés előtt körül voltak fogva s a hadászati alapjaktól való elmetszés veszedelme fenyegette őket. A porosz hadvezetés a tartaléksereget Holléhez rendelte s a működő hadakat két hadseregre osztva, szintén Holle felé irány ította. Visszavonulás közben a poroszok déli hadseregét Napoleon okt. 14. Jéna mellett megtámadta és könnyü szerrel szétügrasztotta, míg a porosz északi hadsereget, melyet a porosz fővezér, a braunschveigi herceg maga vezényelt, ugyanazon a napon Auerstädt mellett támádta meg Davoust tábornagy. Davoust ugyanis elővédével már 13-án megszállotta a köseni szorost s 14-én hajnalban 30,000 emberből álló seregével átkelt a Saalen s a meredek völgypartokon akadálytalanul felhaladva, a hassenhauseni fensíkon foglalt állást. Württemberg herceg 51,000 emberből álló serege a 13-ikától 14-ikére virradó éjszakát Auerstädtnél, Kösentől alig 9 kilométerre, töltötte s bár nagyszámu lovassága volt, még csak nem is sejtette hogy Davoust már Kösennél áll; Württemberg herceg csak 14-én reggel 6 órakor indult meg Kösen felé, ahol a franciáknak a Saalen való átkelését akarta megakadályozni. 7 óra tájt Blücher a lovassággal utána pedig Schmettau az elővéd-hadosztállyal Hassenhausenhez ért, ahol a francia csapatok tüzeléssel fogadták és visszaverték. Blücher a sűrű ködben nem győződhetett meg a franciák erejéről s felállításáról, amiért is Württemberg herceg és vezérkara még mindig azt hitték hogy Davoustnak csak előresietett elővédjével állnak szemközt. Amikor tehát 9 óra felé Wartensleben hadosztályának felvonulása is befejeződött, a poroszok általános támadást intéztek Hassenhausen irányában. Davoust összes erejével fogadta e támadást, s a poroszokat visszaűzte, miközben Württemberg herceg maga is sulyosan megsebesült. Még az Orániai herceg hadosztálya is harcba lépett de oly ügyetlenül, hogy sikert nem érhetett el. Davoust ekkor támadásra indította seregét s mihamar körülfogva az ellenséget, tüzérségével a porosz csatavonal közepét lődöztette, a poroszokat visszavonulásra kényszerítvén. Württemberg herceg serege Davoust által üldöztetve, eleinte meglehetős rendben ment vissza, de csakhamar a Jénától futók árjával találkozott s ezentúl szintén fegyelmetlen tömeggé vált. A poroszok 295 tisztet veszítettek és 18,000 halottat és sebesültet hagytak a csatatéren. A franciák közül 270 tiszt és 6300 harcos esett el vagy lett harcképtelenné. Október 14-ike után a porosz sereg teljesen szétmállott. Sem ezelőtt, sem ezután rendes állandó sereg oly rövid idő alatt annyira szét nem züllött, mint az ekkoráig példásnak tartott porosz sereg 1806-ban.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is