Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Ausztrália ... ----

Magyar Magyar Német Német
Ausztrália ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Ausztrália oktatásügye

Az Ausztrál Államszövetség lakosainak száma: 17 483 000 (1995). Hiv. nyelve az angol. Az egy főre jutó GDP: 18 470 USD (1994). Intézményrendszere őrzi a brit hagyományokat. A tankötelezettség a 6-15/16 évesekre terjed ki. Az isk.-kor előtti nev. a 4-6 éveseket érinti. Az el. isk. 6 v. 7 éves (az elfogadott rendszertől függően). A koroszt. 25%-a magánisk.-ba jár, ezek 70%-a kat. isk.-ba. Távoli vidékeken elterjedt a l. oktatás. 1950-ben szervezték meg az első, rádió-adóvevő készülékkel felszerelt isk.-kat, melyeket azóta sok hasonló követett. Isk.-televíziós adások, videoprogramok bővítették a lehetőségeket. Telefon segítségével közvetlen kapcsolatot tartanak fent a televíziós órák vezetőivel. A középisk. az el. isk. hosszától függően 5-6 év, intézményeit a helyi önkormányzatok és helyi közösségek működtetik. Az isk.-köteles koron túl is isk.-ba járók aránya a nyolcvanas évekbeli 35%-ról 1993-ra 77%-ra nőtt. A tanév végén a tanárok értékelik a tanulók teljesítményét. A 10. év után záróbizonyítványt lehet kapni, a 12. év végén, külső vizsgabizottság előtt teszik le az érettségi vizsgát. A szakmunkásképzés négyéves. A 10. év után veszik fel ide a tanulókat. A hét négy napján dolgoznak, egy nap tanulnak. 1982-ben a 15-19 évesek 18%-a vett részt ebben a képzésben. A lányok ezt csak korlátozott mértékben vehetik igénybe. A kilencvenes évek oktatási reformintézkedéseinek többsége a szakképzésre irányult. 1996-ig új szakképzési rendszert (Vocational Certificate Training System) vezettek be, amelynek célja az oktatás, a képzés és a munkába állás közti kapcsolat rugalmasabbá tétele. Ösztönzik a munkáltatók és az oktatási rendszer együttműködését. Tazmániában a középisk. utolsó 2 évében a tanulók külön intézményben tanulnak. Viktoria áll.-ban műszaki középisk. működik. Majdnem minden isk. koedukált, de a magánisk.-k legnagyobb része csak fiú- vagy csak leányisk. A felsőfokú képzés főisk.-kon és egy.-eken folyik. Legtöbben a műszaki és továbbképző főisk.-kon (Technical and Further Education - TAFE) tanulnak. Ezek változatos kurzusokat ajánlanak (különböző szakmákra felkészítő, átképző, továbbképző, felzárkóztató, felnőttokt.). A hallgatók 90%-a részidőben tanul, 50%-uk 25 éven felüli. 20 egy. van, a hallgatók 14-15%-a vesz részt posztgraduális képzésben. 1989-ben vezették be a felsőokt.-ban a tandíjat, ennek összege (2000 USD évente) az egy tanulóra jutó költségeknek kb. 20%-át fedezi. Az isk.-szerkezetről l. az 1. sz. ábrát. Az alkotmány értelmében az oktatásért az egyes áll.-ok felelősek. Az Okt.-i Min.-ok nevezik ki a tantestületeket, biztosítják a felszerelést, berendezést, tananyagot, fedezik a költségeket. A ttv.-eket közp.-ilag dolgozzák ki a Tantervfejlesztési Közp.-ban, de azok helyi szinten módosíthatók. Az egy.-ek autonómiáját tv. biztosítja. 1990-ben kb. 99 ezer ped.-t alkalmaztak az el. isk.-kban. 103 ezret a középisk.-ban. Az el. isk.-i pedagógusok képzése főisk.-kon folyik 45 int.-ben. A középisk.-i tanárok egy.-en szerzik diplomájukat. Folyik még képzés az egyházi tanítóképzőkben is. Az el. isk.-i ped.-ok képzése 3 éves, a középisk.-i tanároké 4 éves. A továbbképzést a munkahelyek biztosítják. 1992-ben a GNP 5,5%-át fordították oktatásra. Az áll.-ok felelősek az el. isk.-i és középisk.-i oktatásért, valamint a szakokt.-ért, támogatják a nem áll. isk. és az isk.-előkészítő közp.-okat. Az Államszövetség felelős pénzügyileg az egy.-ekért és a főisk.-kért, támogatja az isk.-kat és a szakokt.-t is. A helyi hatóságok - korlátozott mértékben - szintén hozzájárulnak az okt.-ügyi kiadásokhoz. Az 1988/89-es tanévben az oktatási költségvetés 60%-át az egyes áll.-ok saját forrásaikból fedezték, 40%-át az államszövetség biztosította. A tanulók előrejutása automatikus. Formális értékelést először a 10. évben adnak. A 12. év végén minden áll. végbizonyítványt ad. Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a tanulói teljesítmények értékelése (különösen az IEA-vizsgálatok hazai eredményei), valamint az oktatási mutatók kidolgozása iránt. 1990-ben először adtak ki jelentést a nemzeti oktatásról. A nev.-tud.-i kutatások jelentősen megerősödtek a nyolcvanas években a felsőokt.-i intézményekben. 1989-ben szövetségi szintű kutatási tanács (Australian Research Council) alakult, amely az alkalmazott oktatási kutatások megerősítését, a kutatási források versenyszerű elosztását tűzte ki céljául. Táblázat.

Mayerné Zsadon Éva

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is