Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Babes... ----

Magyar Magyar Német Német
Babes... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Babes

1. Vince, szül. Hodony temesmegyei községben, 1822. Tanulmányait Temesvárott, Szegeden s Karlócán végezte, honnan Aradra a teologiára ment, majd Kecskeméten s Budapesten jogot hallgatott. 1846. az aradi gör. kel. román tanítóképzőintézetnél mint tanár, 1849. mint tanfelügyelő működött Krassó, Temes és Torontál vmegyékben. 1849. az aradi egyházmegye Bécsbe küldte, hogy e püspökség érdekeit a birodalmi kormánynál képviselje; 1849. Bécsben a birodalmi törvények és kormányrendeletek lapjánál a román szöveg szerkesztője volt; 1851. a legfőbb törvény- és semmítőszéknél tanácsi titkárrá, 1859. valóságos udvari tikárrá nevezték ki; 1862-63. a m. kir. kancelláriánál a bűn- és fenyítő-, továbbá a kegyelmi ügyek előadója; 1863. a budapesti kir. tábla ülnöke, hol ez évi aug.-tól 1869 ápr.-ig működik. Három ízben orsz. gy. képviselő volt. Főnyi Mocsonyi Andrással együtt ő vívta ki az 1864. karlócai szerb kongresszuson a románság hierarkikus elválását a szerbektől; a magyar országgyülésen ugyancsak a Mocsonyiakkal egyetemben megalkotta a román nemzetiségi pártot. B. családi neve Caluser. A B. nevet 1818 óta viseli családja, amikor B. Jakab, ki gyermektelen volt, adoptálta Caluser Gergelyt Mosnicából (Temesm.); ennek fia B. Vince. B. a román akadémiának tagja, ahol leginkább történelmi értekezéseket tett közzé. Nevezetesebb munkái: Sprachen u. Nationalitäten-Frage in österreich. (Von einem Romänen, 1860. Megjelent román nyelven is.)

2. B. Viktor dr., szül. Bécsben 1853. Orvosi tanulmányait részben a budapesti, részben a bécsi egyetemen végezte, ahol 1877. oklevelet nyert. Ismeretei gyarapítására fölkereste a külföld legkiválóbb férfiait, Párisban Cornilt, Pasteurt, Berllnben Virchowot, Kochot. A budapesti egyetemen mint a bakteriologia rendkivüli tanára működött. Bratian J. és Sturdza D. miniszterek meghívására Rómániába ment, ahol rendes egyetemi tanárnak nevezték ki, külön törvénnyel szabályozvá dotációját. Művei megjelentek magyar, román német s francia nyelven: A bakteriologia rövid tankönyve, orvosok használatára; Les bactéries et leur tole dans l"anatomie et l"histologie pathologiques des maladies infectieuses (I. kiad. Páris 1885., II. kiad. u. o. 1866., a III. kiad. sajtó alatt) stb.

3. B. Aurel, dr., B. Vince legidősebb fia, szül. Bécsben 1852.; a reáliskolákat Budán s a műegyetemet Pesten végezte. Miután tanári s doktori oklevelet nyert a kémiából, fizikából s ásványtanból, elment Heidelbergbe, Bunsen laboratoriumába. A brassói gör. kel. főgimnázium megválasztotta tanárnak, ahol három évet töltött; innen Bukarestbe hívták meg a felsőbb gyógyszerésziskolához tanárnak s egyúttal testvére, B. Viktor dr. bakteriologiai és patologial intézetéhez a kémiai vizsgálatok vezetesére, ahol most is működik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is