Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bachat Dáni... ----

Magyar Magyar Német Német
Bachat Dáni... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bachat Dániel

Ág. ev. főesperes és a Kisfaludy-társaság levelező tagja, szül. Ratkón, Gömör vmegye, 1840 jun. 18. A gimnáziumot Sajó- Gömörön, Iglón, Rozsnyón és Eperjesen, a teologiát Eperjesen és Bécsben végezte. 1873. hivták meg Budapestre a tót ev. egyház lelkészévé, 1874. esperessé választatott. Irodalmi téren kiváltképen a magyar költők műveinek tót nyelvre fordításával foglalkozik; ezért a Kisfaludy-társaság 1879 jan. 29. levelező tagjai közé választotta; székfoglalóját Szladkovics András Detván cimü költeményéről tartotta 1880 jan. 28., mely az évlapokban jelent meg. Már teologus korában munkása volt az irodalomnak, költeményeket és novellákat irva és fordítva magyar, német és lengyelből a Sokol (Sólyom), Orol (Sas) és Priatel skoly a literatury (lrodalom- és iskolabarát) cimü tót lapokba. Ittjelentek meg fordításában Arany, Petőfi, Gyulai, Szász K., Dalmady, Győry Vilmos, Tóth Kálmán, Kiss József, Lauka és Balázs Sándortól versek, beszélyek, Greguss meséiből és Jókaitól sok kisebb mű, továbbá a tót közművelődési egyesület: Vlast és Svetje (Haza és a világ), Slovenské Noviny (Tót ujság) és az általa kiadott naptárban szintén több költemény és prózai fordítás magyar irókból; legutóbb Temérdek, Bartók, Szendrey Julia, Mikszáth, Zichy Géza gróf és Szabó Endrétől. Munkái: Nevädze (Buzavirágok) 3 kötetben, Szakolca 1870 (Költemények, novellák, rajzok); Duha na oblacéch (Szivárvány a felhőkön), Budapest 1851 (fordítás németből, aszketikus tartalmu); Zbo?e zouky (Kegyes hangok), u. o. 1885 (vallásos tartalmu lirai költemények és fordítások németből, magyarból); Lohynska zelina, u. o. 1886 (Lohinai fű Mikszáth-tól). önállóan és tót egyházi szaklapokban (p. Korhubev na Sionu, Zászló a Sionon) jelentek meg egyes egyházi beszédei és vallásos tartalmu költeményei is tót nyelven. Lefordította az angol misszió által kiadott aszketikus tartalmu, egy-két ivnyi terjedelmü iratkák (Budapest 1874-1884) több mint 50 darabját. Átnézte és sajtó alá rendezte Sartorius Dániel Postilláját két kötetben (Budapest 1874) és Diarium biblicum-át (u. o. 1879) és a legújabban megjelent, Czékus István püspök által kiadott Magyar Agenda két kötetét. 1891 szept. 24-én a Luther-Társaság alelnökévé választatott. Mint ilyen a Luther-Társulat kiadványait rendezi.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is