Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Baintner... ----

Magyar Magyar Német Német
Baintner... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Baintner

János, a budapesti egyetemen a polgári törvénykezés s az osztrák magánjog rendes tanára, szül. Liptó-Ujvárott 1815., megh. 1881 aug. 14., hosszu s változatos, de mindig becsülettel betöltött pályafutása után. Alsóbb tanulmányait:Miskolcon, Rozsnyón és Lőcsén, a jogi és bölcsészeti tanfolyamot Pesten végezte, hol 1838. ügyvéd, később jogtudor lett. Több előkelő családnál mint jogi magántanár müködött s Andrássy Gyula gróf is tanítványa volt; 1841 a herceg Eszterházy uradalmi igazgatóságánál alkalmaztatott: 1848. pozsonyi akadémiai tanár. 1848. a pozsonyi országos főtörvényszéknél tanácsos, 1852 helytartótanácsos lett; de már egy év mulva visszatért a kedvenc tanári pályához, melyhez annyira ragaszkodott, hogy pozsonyi fötörvényszéki tanácsosi minőségében is megtartotta a pozsonyi jogakadémia igazgatói állását. Helytartótanácsosi állásából a pesti egyetem tanszékére lépett, melyet haláláig megtartott, mert csak halálát megelőzőleg néhány hónappal ment hosszabb szabadságra. B. levelezö tagja volt a m. tudományos akadémiának. Nagyobb müvei: 1. Az Ausztriai ált. magán jog alaptanai (1868) 2. A bírósági szervezet és peres eljárás köztörvényi polgári. ügyekben (1877 ). Kiváló érdemei vannak tanügyünk magyarossága körül, s jóllehet az abszolut kormány ismerve B. hazafias érzelmeit, csak nehezen erősítetti meg pozsonyi igazgatói állásában, B. nem habozott egész erélyével odahatni a mi sikerült is, hogy a magyar tanárok magyar nyelven is tarthassanak előadásokat. Mint helytartótanácsos a közoktatási szakkal volt megbízva s ily minőségben a közoktatásügy fejlesztése s az 1848. év utáni időben a közoktatás terén létesitett intézményeknek magyar szellemben való tartása körül buzgó és sikeres tevékenységet fejtett ki. Az elnökség megbízásából ő szerkesztette az ő felségéhez intézni szándékolt feliratot, mely a nemzet kilvánságait legfelsőbb helyen tolmácsolni akarta. A feliratnak határozott hangja, az alkotmány teljes visszaállításának erélyes sürgetése azonban nem nyerte meg a többségnek tetszését. Javakorban lévő jogászi nemzedékünk nagy része B. tanitványa, s közöttünk, kik tanitványai valánk, bizonyára nincs senki, ki kegyelettel nem adóznék a kiváló férfi emlékének, aki tanitványainak nemcsak tanára, de jóakaró barátja is volt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is