Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Balás... ----

Magyar Magyar Német Német
Balás... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Balás

1. Ágoston, régi magyar énekgyüjtő, székely származásu ferencrendi szerzetes, a hittan és bölcsészet tanára és hitszónok, kiadta a csiki ferencrendiek énekes könyvét: Cantionale Catholicum, avagy régi és uj deák és magyar áhitatos énekek c. alatt 1681. és 1685. A ker. katolikusok egyházi énekes könyvét 1719. Csik-Somlyón, sok javítással.

2. B. Árpád (sipeki), szül. Oravicabányán, Krassó- Szörénymegyében, 1840 szept. 1., atyja u. o. az államkincstári bányaigazgatóság titkára és táblabiró volt. Gimnáziumi tanulmányai után kiképeztetését a bécsi politechnikumban, a m.-óvári gazdasági felsőbb tanintézeten s a selmecbányai erdészeti akadémián nyerte. Tanulmányainak befejeztével gazdatiszti állást vállalt. Az 1863. év őszén a m.-óvári, akkor cs. kir. gazd. felsőbb tanintézetbe tanársegédül hivatott meg, honnét az 1865. megnyilt keszthelyi első magyar tannyelvü, akkor orsz. gazdászati és erdészeti felsőbb tanintézetbe nevezték ki segédtanárnak, mely intézetnek azután rendes tanára és az 1874. évtől fogva 10 évig igazgatója volt. Az 1884-ik év őszén a gazdasági tanügy terén szerzett érdemei elisméréséül kir. tanácsosi cimmel a m.-óvári gazdasági akadémia igazgatói állására helyeztetett át. Az akadémián az előző tanévvel az eddig fennállott német tanfolyam végképen megszünvén, B. vezetése mellett az akadémia tannyelve, mely azelőtt egészen német és utóbb német-magyar volt, kizárólagosan magyar lett. B. két izben több hétre terjedő külföldi tanulmányokat tett. Szaklapokban megjelent számos dolgozatain kivül B. főbb művei: Utmutatás a kezdőgazda gyakorlati kiképzésére. Keszthely 1870. Magyarországi fontosabb vadontermő és meghonosodott fák és cserjék leirása, Maly nyomán. Selmecbánya 1870. Általános és különleges növénytermelés alapvonalai. Bpest 1876. Aranyéremmel kitüntetve. Rétmivelés és legelőkezelés alapelvei. Budapest 1876. Nézetek a mezőgazdasági kisérleti telkek berendezése és kezeléséről. M.-Óvár 1886. Általános és különleges mezőgazd. növénytermelés. Hensch Á. közreműködésével. 2 kötet. M.-Óvár 1888. és 1889. Észrevételek gazd. tanintézeteink ügyében. M.-Óvár 1890. A m.-óvári gazd tanintézet 1836. évi állapotának leirása egy remekirónk tollából. M.-Óvár 1890. Azonkivül a keszthelyi gazdasági tanintézet s a m.-óvári gazd. akadémia számos évi értesítőjét szerkesztette; több Hartingerféle szines gazdasági táblához magyar szöveget irt, stb. 1891. a földmivelési miniszterium részéről a németországi gazdasági egyleti ügyek tanulmányozása céljából volt kiküldve s erről szóló jelentése Délnémetország mezőgazd. viszonyainak vázlata cím alatt fentnevezett miniszt. kiadásában 1892. jelent meg. V. ö. Szinnyei J., Magyar Irók.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is