Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bányaadó... ----

Magyar Magyar Német Német
Bányaadó... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bányaadó

A tulajdonképeni B. a hozadékadók (l. Adó) rendszerében oly különös adó, mely a bányászat tiszta hozadékának megterhelését jelenti; a B. tehát úgy a bányatulajdonos vállalkozói nyereségét, s esetleg munkáját, mint a befektetett tőkék kamatát is megadóztatja. Hazánkban az 1875. évi XXVII. törvénycikkel hozatott be a külön B., mint az osztrák uralom idejéből átszármazott jövedelmi adó egyik helyettesítője. E bányaadó tulajdonkép csak egyik külön faja a magyar kereseti adónak. Tárgya a bányák és segédműveik tiszta hozadéka. B. aláveti törvényünk még a bányahatósági engedéllyel folytatott aranymosási üzletet is. A tiszta hozadék kiszámításánál levonhatók a jelzáloggal biztosított tőkék kamatai, valamint az üzletbe fektetett, de nem elsőbbségi kötvényekkel beszerzett idegen tőkék kamatai s ezért a B.-t a tulajdonképeni jövedelmi adóhoz lehetne sorozni. Nem vonható le ellenben az adóköteles fél hitvestársa s azon gyermekei által teljesített munka értéke, kiknek eltartásáról az adóköteles tartozik gondoskodni; e levonási tilalom folytán a magyar B. a bányavállalkozó munkájának hozadékát is B. tárgyává teszi. Az adóláb a kőszénbányákra 7 %; egyéb bányáknál 5 %. Oly vállalkozó, ki önálló üzem gyanánt segédvájást tart fenn s annak használatáért a bányatulajdonosoktól díjat szed, 10 % adót fizet. Az adókivetés, mely mindig a 3 megelőző évi üzleti eredmény átlagának alapján történik, első fokon az u. n. adókivető bizottságra tartozik. A vállalkozó köteles bevallást benyujtani, ilyen hiányában, vagy annak megbízhatatlansága esetén, hivatalból állapíttatik meg az adó és pedig olykép, hogy az üzemben fekvő tőkék 10 %-a vétetik adóalapul, melyhez minden alkalmazott munkás után még 2 frt szedetik. lly adatok hiányában további támpontok vétetnek számba. A véleményező hatóság tisztét a bányakapitányság viszi, mely egyuttal a jelzett kisegítő adatokat szolgáltatja. A B. zárszámadásainkban valamivel több, mint 100,000 frt bevétellel szerepel (1887-ben 100,603 frt, 1888-ban 113,702 frt, 1889. 116,157 frt, 1890-ben 142,112 frt).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is