Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bányaadomán... ----

Magyar Magyar Német Német
Bányaadomán... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bányaadományozás

az a hatósági cselekmény, amellyel az állam a bányamívelési szabadság (l. o.) tárgyát képező ásványok kiaknázásának jogát s eszerint a bányamívelési jog tényleges gyakorlását az erre vállalkozónak engedélyezi. Az állam - törvényhozó hatalmánál fogva - megállapítja az előfeltételeket, amelyektől a földtulajdonos jogának tényleges megszorítása és a bányavállalkozónak a bányamívelés szükségleteinek megfelelő jogkörrel való felruházása függ, végrehajtó hatalmánál fogva pedig esetről-esetre megvizsgálja, vajjon a törvényben megszabott feltételek a fenforgó esetben megvannak-e? s ha igen, akkor a bányavállalkozót feljogosítja, hogy a bányamívelési jogot bizonyos területen s a megszabott módozatok mellett igénybe vegye. A B. e szerint a bányatulajdon eredeti szerzésmódja (l. Bányatulajdon). Az egyes államok törvényhozása különbözően állapítja meg a bányamívelési engedély előfeltételeit. A nálunk érvényben lévő, ausztriai bányatörvény (1854) ezenkivül megkivánja azt is, hogy a feltárt ásvány csakugyan vájást érdemlő (műrevaló) legyen, azaz, hogy a létesíteni kivánt bányavállalat technikai sikerét előzetesen megállapítani lehessen. A B. mindig egy meghatározott térre vonatkozik (l. bányamérték, bányatelek, külmérték, határköz) szükséges, hogy aki a bányamívelési jogot igénybe venni akarja, a bányahatósághoz kérvényt adjon be, amelyben tüzetesen megjelölendő a feltárás helye és minősége, s a melyhez a feltárt ásvány egy próbadarabja is csatolandó. A bányahatóság a kérvény következtében helyszini nyomozást rendel (l. Bányajárás) és ha a törvényben megszabott kellékeket fenforogni látja, a kérelmező részére adományozási okmányt állít ki. Több kérvényező közt rendszerint annak van előjoga, a kinek kérvénye előbb érkezett be a bányahatósághoz. Ha több folyamodónak kérvénye ugyanazon a napon érkezett be, az adományozás tárgyát képező jogot közösen kapják. Megjegyzendő azonban, hogy oly területre nézve, melyre vonatkozólag más valakí szabad kutatási jogot szerzett, a kért bányaadományozás csak ugy történhetik, hogy a szabad kutató számára esetleges adományszerzés végett egy meghatározott terület fentartva maradjon. (L. Kutatás.) Erre a területre a szabad kutatónak másokkal szemben kizárási és előjoga van. A bányahatóság az adományozási okmányt a bányatulajdon telekkönyvi bejegyzése végett hivatalból teszi át a bányatelekkönyvi hatósághoz. Ha valamely adományozott bánya tulajdonosa, a bányatelek területén kivül eső oly tárnákat, vagy aknákat kiván létesíteni, amelyek a már megszerzett bányamívelési jog előnyösebb gyakorlása végett szükségesek: az erre vonatkozó jogot nem B., hanem a bányahatóság engedélyezése alapján szerezheti meg. L. Segédhajtás.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is