Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bányaiskola... ----

Magyar Magyar Német Német
Bányaiskola... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bányaiskola

Ennek a célja a bányászat számára szakszerüen képzett ügyelőket és altiszteket nevelni. A magyar Kormány 1873. szervezett 3 bányaiskolát: Selmecen, Felsőbányán és Nagyágon. AZ állam számára fölvett növendékek ösztöndíjat kapnak; a tanítás három évig tart és e közben gyakorlati munkákkal is kell a tanulóknak foglalkozniok. Magánosok is fölvétetnek, ha lámutatják, hogy van miből megélniök. a tanulók összes száma évenkint 60-70.

Bányajárás a bányaadományozást (l. o.) megelőző bányahatósági eljárás, melynek feladata a helyszinen teendő nyomozás utján megállapítani, vajjon az adományozásnak törvényszabta előfeltételei fenforognak-e? A bányahatóság köteles a B.-t az adományozási kérvény lényeges pontjainak közlésével közhirré tenni. s az adományozást kérőnek, vagy a szomszédos földbirtokosoknak, szomszédos kutatóknak avagy bányabirtokosoknak kérelmére a B.-hoz két szakértőt meghivni. Ha az adományozást kérő a kitüzött tárgyalásra meg nem jelenik, s elmaradását elfogadható módon nem igazolja: kérelme elutasítandó, s a kérvény benyujtásával kapcsolatos előjog elenyészik. Ha magánjogok feletti vitás kérdések gátolják az adományozást, ezek a törvény rendes utján intézendők el. Addig az adományozás iránti eljárás függőben marad, de a bányahatóság jogosítva van az adományozást kérőt utasítani hogy záros határidő alatt igazolja a per folyamatban lételét, valamint azt, hogy nem terheli mulasztás a tekintetben, hogy a per még be nem fejeztetett. Ha az adományozást kérő nem tesz eleget az erre vonatkozó bányahatósági meghagyásnak, kérvénye elutasítandó. (Bányatörvény 54-62 §.)

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is