Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bányakönyve... ----

Magyar Magyar Német Német
Bányakönyve... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bányakönyvek

B.-et részint a bányahatóságok (l. o.), részint a bányabiróságok (l. o.) vezetnek. Az előbbiek által vezetett könyvek feljegyzési könyveknek is neveztetnek; a feljegyzési tárgyat képezik: a bányaadományozások, a bányajogi engedélyezések, a kutatási engedélyezések, szabad kutatásra vonatkozó bejelentések. A bányatársulati (alakult) bányák részvényesei a bányatársulati könyvben, a közös tulajdont képező (nem alakult) bányák társtulajdonosai pedig a bányabirtokkönyvben nyilvántartatnak. A bányabiróságnál vezetett könyvek legfontosabbja a bányatelekkönyv. Rendeltetése megfelel a közönséges telekkönyvnek s mint ilyen oly közhitelü okmány, mely feltünteti az ingatlan bányabirtok létviszonyait. A bányatelekkönyv vezetésének jelenlegi módjára nézve irányadó az 1850. évi febr. hó 24. kelt rendelet, mely az adományozás vagy engedélyezés tárgyát képező bányajogosítványoknak a bányakönyvekbe bejegyzésénél a telekkönyvek szerkesztésére és vezetésére vonatkozó általános szabályok szem előtt tartását irja elő, továbbá az ideiglenes törvénykezési szabályok VII. részének 68. §-a, mely szintén nem szüntette meg az összekötő kapcsot, mely az ingatlan bányavagyon tárgyainak telekkönyvvezetésére vonatkozó eljárást a közönséges telekkönyvi joggal egyesíti. Ennek dacára a bányatelekkönyvvezetés terén tényleg rendszertelenség és zavar állott be, úgy, hogy a törvényhozás indíttatva érezte magát az 1886. XXIX. t.-c. 79. §-ában az. igazságügyminisztert felhatalmazni, hogy a bányatelekkönyvek átalakítását és továbbvezetését rendelettel szabályozza. A rendelet 1890. beható szaktanácskozmány tárgyát képezte, de minthogy a bányajog anyagi részének kodifikálása a megvalósulás felé közeledik, életbeléptetése függőben maradt. A bányabiróság még a következő könyveket vezeti: a) föld- és méréskönyv-et, hová a bányatelkek körül végbevitt minden földszinti vagy földalatti határkitüzések, a határjelek fekvése és birói áthelyezése, biróilag elhatározott bányatelki kölcsönös átlyukasztások, valamint bányatelkeknek birói megegyezéssel történt egyesítése beiktatandó; b) az itélet-könyvet; c) a szerződési könyvet.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is