Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bányaregálé... ----

Magyar Magyar Német Német
Bányaregálé... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bányaregálé

a fejedelmet a bányászatra vonatkozóan megillető jogoknak összege; bányaregálitás pedig a bányászatnak az a minősége, melynélfogva bizonyos ásványok kizárólag a fejedelem rendelkezése alá tartoznak. A fejedelmek eleintén saját jövedelmük fokozását, illetőleg az állam fiskális érdekeit tartották szem előtt, midőn a bányamivelést a földesuri igényekkel szemben oltalomba vették. Ehhez képest a B. legközvetlenebbül abban a felfogásban nyilvánult, hogy a bányák királyi tulajdont képeznek, a bányamívelés joga pedig fentartott királyi jog, melyet a fejedelem vagy maga gyakorol saját közegei által, v. annak gyakorlását a jövedelem bizonyos részének lekötése mellett avagy másnemü bányaadózás fejében másoknak engedi át. Midőn pedig időfolytán a bányászat nagyobb lendületet vett, a fejedelmek másokat is részesítettek a maguk számára fentartott jogokban. Igy történt, hogy hazánkban is egyes szabad bányavárosok és néhány földesuri család királyi kiváltság utján szerezték meg a bányamivelési jogot, mig végre az 1523. XXXIX. t.-c. az általános bányamívelési szabadság (l. o.) elvét mondotta ki. A modern bányajognak nincs többé szüksége arra, hogy különleges rendszerének megállapításánál a B. fikciójához vagy akár a különös bányafenségjog feltevéséhez folyamodjék s egyedül a társadalom gazdászati szervezetében ellentétes irányban müködő, de az állam jogrendező és érdekkiegyenlítő hatalmánál fogva egyensulyba hozott erőtényezők egymásra hatásában keresi a bányajogi vezérelvek természetes alapját. Innen van hogy az egyes államok ujabb bányatörvénykönyvei mindinkább mellőzik a B. fogalmát. E tekintetben, úgyszólván, csak a nálunk is érvényes 1853. évi ausztriai bányatörvény maradt hátra, mely csak azért indul ki a B. eszméjéből, hogy indokolja a bányamívelési jognak a földtulajdontól való elkülönítését s hogy lehetővé tegye a bányamívelési szabadság érvényre jutását. Az ausztriai bányatörvény e szerint kerülő utat választ, hogy célját elérje s ezért teljesen indokolt, hogy a megalkotandó magyar bányatörvény végleg szakítson a B. tarthatatlan álláspontjával.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is