Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bányatörvén... ----

Magyar Magyar Német Német
Bányatörvén... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bányatörvény

A bányászattal kapcsolatos jogviszonyokat nálunk jelenleg az 1854. évi május 23-án kiadott általános bányatörvény szabályozza. Ezt a bányatörvényt az 1861. évi országbirói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályok a törvényhozás további intézkedéséig érvényében fentartották, egyuttal azonban több tekintetben, különösen a mi a kőszénre vonatkozó intézkedéseket illeti, lényeges módosítást tettek rajta. Miután Erdélyre az ideigl. törvénykezési szabályok hatálya ki nem terjed, ott az ausztriai bányatörvény teljes anyagi tartalma szerint van érvényben. Az ausztriai bányatörvény a következő fejezetekre oszlik: I. Általános határozatok; II. A kutatásról; III. Az adományozásról; IV. A teleknek és a viznek bányászati vállalatok részére való átengedése és a bányakárok megtérítése; V. A bányatulajdonról és a bányaadományozással egybekapcsolt jogokról; VI. A közös bányamívelésről és a bányatársulatokról különösen; VII. A bányák munkában tartásáról és a bányamívelési haladékokról; VIII. A bányavállalkozóknak egymásközti viszonyáról; IX. A bányabirtokosoknak hivatalnokaikhoz és munkásaikhoz való viszonyáról; X. A társpénztárakról; XI. A bányaadózásról; XII. A bányahatóságoknak a bányamívelésre való felügyeléséről és az ennél követendő eljárásról; XIII. A bányatörvény szabályai áthágásának büntetéséről; XIV. A bányászati jogosítványok elenyésztéről és az azokról való lemondásról; XV. A bányákra s azok tartozékaira való zálog- és elsőbbségi jogokról végrehajtás és csőd esetében. XVI. Átmeneti határozatok. (L. Bányajog.)

Bányatörvény áthágása elleni büntetések. Azon cselekmények vagy mulasztások megtorlásául, melyek a bányatörvény szabályainak megszegésében állanak, a bányahatóság büntetest alkalmazhat. Büntetés alá esik különösen 1. az, aki hatósági engedély nélkül bányát mível, 2. a kutató, ki az ásványokkal a bányahatóság előleges beleegyezése nélkül rendelkezik, 3. az, aki a bányára vonatkozó birtokváltozásról jelentést nem tesz, 4. az, aki a bányamívelésnél a biztonsági intézkedéseket elmulasztja, 5. az, aki bányamunkára gyermeket alkalmaz a szolgálati rendtartással ellenkező módon, 6. az, aki a munkásszemélyzettel évnegyedenként nem számol, vagy aki munkást elbocsátó levél nélkül fogad fel stb. A büntetés pénzbirságban áll, melynek egyes tételei különbözően vannak megszabva.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is