Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Barnes... ----

Magyar Magyar Német Német
Barnes... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Barnes

1. Alfréd Smith, amerikai könyvkereskedő, alapítója a nagyhirü A. S. B. & Co. brooklyni könyvkiadó-cégnek szül. New-Haven-ben (Conn.) 1817. megh. Brooklynban 1888.. B. a szó legszorosabb értelmében selfmade man. Tíz éves korában árvaságra jutván, neveltetését nagybátyjára bízták. 16 éves korában belépett egy nagyobb new-yorki könyvkereskedésbe. 1838. 21 éves korában, önállósította magát, társas viszonyba lépvén Davies Károly tanárral, akinek matematikai tankönyveit kiadta. A három első évben kizárólag avval foglalkozott, hogy e tankönyvekkel kocsin vásosról-városra utazgatott s azokat az Egyesült Államok összes iskoláiban fölajánlotta használatra. 1840. Filadelfiába tette át üzletét, ahol egyúttal könyvkereskedést is nyitott; 5 évvel később azonban visszament New-Yorkba, ahol ezentul minden vállalatát és törekvését siker és szerencse kísérte. Itt indított meg: The national series of standard school-books c. alatt egy tankönyv-sorozatot tankönyv-sorozatot, mely az összes tudomány-szakokat felölelte, s mellyel fényes eredményt ért el. 1880. nagyszerü áruházat építtetett Brooklynban, melyben az elárusító helyiségeken s raktárakon kivül elhelyezte 20 géppel folytonosan működő nyomdáját és könyvkötészetét is s miután az egész vállalatot fölszerelte, nyugalomba vonult, átadván az üzletet öt fiának és unokaöccsének. B. a nyilvános életben jelentékeny szerepet játszott, számos nagy válíalat élén állott és sokféle tiszteletbeli hivatalt viselt. Jótékony célokra végrendeletileg nagy összegeket hagyott, melyek közül megemlítendő 450,000 frt a Cornell university, és 250,000 frt a brooklyni Faith home részére.

2. B. Barnaby, angol költő, Shakespeare idejében, szül. York grófságban 1569., halálának ideje bizonytalan. B. Rikhard durhami püspök ifjabb fia volt; 1586. az oxfordi egyetemre ment, de ezt nemsokára elhagyva, a katonai pályára lépett. Művei közül csak néhány maradt fenn kevés példányban, ilyenek: Praise of Musike (Oxford 1586), Parthenophil and Parthenope(London 1592), Divine Centurie of Spirituall Sonnetts (London 1595), Four Books of Offices, udvari kézikönyv (1606) The Devils Character, a tragoedie, containing the life and death of Pope Alexander VI. (1607).

3. B. Juliánna, Angolország legkorábbi irónőinek egyike, a II. Rikhárd uralma alatt lefejezett korábbi kegyencnek Sir James Bernersnek lánya, a sopewelli kolostor feedelemasszonya volt és 1460 után halt meg. Kedvelte a vadászatot, nevezetesen a solymászatot, halászatot és a címertant, melyekről részben versben irta ily cimü munkáját: The bokys of Hawkyng and Huntyng and also of Cootarmuris (Sr. Albans, 1486, gót betükkel és fametszetekkel, mely kiadás már csupán két példányban van meg). A későbbi kiadásokhoz csatolták az 1441-ben írott címertani munkát is. Legújabb londoni kiadása (1811) is ritkaság s csak 150 példányt nyomtak belőle.

4. B. Róbert angol hittudor. Mikor VIII. Henrik a pápától elszakadt, a király udvari káplánja lett, (1531), és egyik közbenjáró volt a király és clevei Anna közötti házasságnál. De éppen ezért, midőn Henrik Annával meghasonlott, Barnesre is bosszús lett s azt mint bebizonyított eretneket a parlament előtt bevádolta, és máglyán végeztette ki 1540. Egy polemikus műve maradt: Vitae Romanorum pontificum, quos papas vocamus.

5. B. Vilmos, angol filologus és legkiválóbb dialektus-költő, szül. Rushhay Bagherben (Dorsetshire) 1810. s Cambridgeben végezte tanulmányait; 1847-ben dorseti segédlelkész, 1862-ben winterbourne-cumei lelkész lett. Mint tájszólásköltő legelőször 1844. lépett fel Poems óf rural life in the Dorset dialect c. kötetével. Többi művei, melyekben mesterien festi a falusiak életmódját, ezek: Homely rhymes (1859), Song of Solomon in the Dorsel dialect (1859), Rural poems in the Dorset dialect; Poems of rural life in common English (1866). Mint filologus több munkát irt a dorseti tájszólásról s egész sor nyelvösszehasonlító könyvet: A philological grammar, grounded upon English and formed from a comparison of more than 60 languages (1854), Notes on ancient Britain and the ancient Britons (1858), Tiw, or view of the roots and stems of the English as a Teutonic tongue (1862) stb.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is