Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Baronius... ----

Magyar Magyar Német Német
Baronius... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Baronius

Cézár, biboros, történetiró, szül. Sorában, Campaniában, 1538 okt. 30., megh. 1607 jun. 30. Jámbor anyja már születése előtt a szent szűznek ajánlotta s ez ajánlást B. maga, mihelyt esze használatát elérte megerősítette. Tanulmányait Veroliban, Nápolyban és Rómában végezte. Nerii Fülöppel megismerkedvén, belépett az ettől alapított oratorianus testvérületbe. 1563. pappá szenteltek, 1564-1577. a Keresztelő szt. Jánosról nevezett 1593-ig pedig a vallicellai (Rómában) templomnál lelkipásztorkodott rendkivüli buzgósággal és csodás sikerrel. 1593. Nerii szt. Fülöp elhunyta után az oratorianusok testvérületének főnökévé, 1595. VIII. Kelemen pápa gyóntatójává, ugyanez évben apostoli főjegyzővé (protonotarius apostolicus), 1596. pedig biborossá lőn. XI. Leó pápa halála után a pápaságra 31 szavazatot kapott, de nagy örömére Spanyolország De Monarchia Sicilijel c. műve miatt kiadási joggal élt vele szemben. A szentség hirében hunyt el. Tevékeny és sokoldalu hivataloskodása mellett nagyszerü irodalmi működést fejtett ki, mint azt következő müvei mutatják: Martyrologium Romanum restitutum, Gregorii XIII. iussu editum, cum notis Caes. Baronii, Romae 1586, Venet. 1587; Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum, 1198, 12 köt. E nagy müvét Nerii szt. Fülöp fölszólítására irta a magdeburgi centuriatorok ellen, a katolikus egyház védelmére. A mű megirására B. ajánlatára Onuphrius Panoini lett először felszólítva, de ez nem fogadta el a nagy munkát; B. elfogadta, hogy a lutheránus Flaccus Mátyás vezérlete alatt működő magdeburgi centuriátorok, frivol történetgyártók valótlan állításait megcáfolja. Találkoztak, kik B. müvéről sok fogyatékosságot állítottak, de Pagius Antal, szt. Ferenc-rendi tudós, ki B. müvének kijavítására vállalkozott, magasztalja a müvet s hibáit olyanoknak mondja, melyek ily óriási munkában ki sem kerülhetők. B. müvének három folytatója akadt: a) Raynald Oderik, Laderchi Jakab és Theiner Ágoston, mind a három az oratorianusok testvérületéből, egy müvet hoztak létre; b) Bzovius, Domokos-rendi; c) Spondanus Henrik. Egyikök sem érte el mesterök tökéletességét. Ezek alkotásain kivül B. műve latin és arab kivonatokban, valamint francia, lengyel és olasz fordításokban is megjelent. Híres műve B.-nak a Tractatus de monarchia Sicula is, melyben kimutatja, hogy II. Orbán irata, melynek alapján a spanyol királyok Szicilia egyházi törvénykezésében illetékességet követeltek, nem hiteles. Paraenesis ad respublicam Venetam, Romae 1606; Votum contra remp. Venet; Relatio de legatione Ecclesiae Alex. ad apost. sedem, Coloniae 1598; De Ruthenorum origine et conversione, Coloniae 1598; Vita s. Gregorii Nazianzeni; Epistolae et opuscula, Romae, 1759-1770, 3 köt. B. legjobb életrajzát irta Barnabeus Jeromos oratorianus: Vita Baronii, Romae, 1651, bővítve kiadta Fritz György, 1718.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is