Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Basedow Ján... ----

Magyar Magyar Német Német
Basedow Ján... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Basedow János Bernát

(tulajdonképen Bassedau Berend János), az oktatás- és nevelésügy reformátora, szül. 1723 szept. 11. Hamburgban, megh. Magdeburgban 1790 jul. 25. Atyja fodrász volt s oly szigorral nevelte, hogy megszökött s egy holsteini orvos szolgálatába szegődött. Ez azonban felismerte a fiu nagy tehetségét s meleg ajánlással küldte vissza Hamburgba. Itt B. 1741-1744-ig a Johanneumot látogatta, azután Lipcsébe ment a hittudomány tanulmányozására. Tanulmányai végeztével egyideig szülővárosában tartózkodott, azután nevelő lett egy holsteini nemesi családnál. 1753. elnyerte a morál és a szépművészetek tanszékét a soröi lovagakadémián, később u. o. teologiát is tanított. Szabadelvü irói működése, különösen Praktische Philosophie für alle Stände (Kopenhága 1758) c. munkája ellentétbe hozták az akadémia gondnokával, Daneskiold gróffal, minek következtében 1761. az altonai gimnáziumhoz tetetett át. Itt szerkesztett népszerü bölcsészeti munkái: Philalethie. Neue Aussichten in die Wahrheiten und Religion der Vernunft (Altona, 1764, 2 köt.), Theoretiches System der gesunden Vernunft (u. o. 1765) épp úgy, mint teologiai s pedagogiai munkái: Grundriss der Religion (Altona 1764), Methodischer Unterricht in der überzeugenden Erkenntnis der biblischen Religion (u. o. 1764) nagy felháborodást idéztek elő az ortodox teologusok táborában, minek következtében a szerzőt több német állam területéról kitiltották. A közvélemény azonban a felvilágosodás vértanuját látta benne. Gróf Bernstorff dán minisztertől bátoríttatva, aki őt fizetése meghagyása mellett minden tényleges szolgálat alól felmentette, B. 1767-től fogva egészen az oktatásügy reformálására adta magát, amit Rousseau időközben megjelent «Emil-jére» támaszkodva egész nagy arányokkal tervezett. 1768 husvétján kiadta Vorstellung an Menschenfreunde für Schulen, nebst dem Plan eines Elementarbuches der menschlichen Erkenntnisse c. dolgozatát. Ebben Basedow a testi nevelés szükségességét, a szemlélet fontosságát, a nevelésben általában a természetes útra való térést sürgette s lelkesülten hivta fel a közönséget vállalata támogatására. Az eredmény nagyszerü volt. A hozzá intézett tudakozó levelekre adott válaszai által befolyást nyert a családi nevelésre is. Az ilyszerü levelezésekből állottak elő (1768 és 1769) az: Unterhaltungen mit Menschenfreunden, s később Vierteljährige Nachrichten vom Elementarwerk (1770-1771). A nagy Elementarwerk-re hirdetett előfizetesi felhivás 1770-ig több mint 7000 német bir. tallért hozott Basedownak. Több előleges küldemény után 1774. végre megjelent az Elementarwerk maga négy kötetben, 100, nagyobbrészt Chodowiecki által tervezett rézmetszettel. A nagy művet mindenfelé tetszéssel fogadták s több idegen nyelvre, köztük oroszra is lefordították. 1771. Basedowot Lipót Ferenc Frigyes anhalt-dessaui herceg 1100 tallér fizetéssel Dessauba hivta, hogy ott a maga elvei szerint mintaiskolát állítson fel. 1774. meg is nyitotta az intézetet, melynek B. «philanthropin » nevet adott, jeléül; hogy vezetője az akkortájt dívó barbár iskolai tánítással szemben a szeretetteljes bánásmódot léptette életbe. Eleintén az intézet szépen virágzott s Németországban és Svájcban annak a mintájára sok «philanthropinumokat» állítottak, de már az 1775. tartott nagy zajt ütő vizsgálatot igen különféleképen itélték meg. B. nem sokáig maradt az általa alapított intézetnél. 1776. megvált az igazgatóságtól s azóta majd Dessauban, majd Lipcsében, Halléban s Magdeburgban lakott, ahol egy leányiskolában rövid ideig tanítóskodott. 1787. még kiadott egy utasítást az olvasás tanítására; ebben azt javasolja, hogy az állam sütőházakat állítson fel, melyekben az olvasás megkönnyítésére betüalaku süteményeket süssenek. Utolsó éveiben ismét a teologiához fordult és több hittudományi művet is irt. Utolsó szavai ezek voltak: Akarom, hogy felboncoljanak embertársaim javára. Basedow Montaigne és Rousseau elveit követte. Főérdeme, hogy a gyermek testi fejlődésére nagy gondot fordított. Kora felfogásával ellentétben az anyanyelv és a reáliák tanítását sürgette. A nyelvtanításban társalgás utján, gyakorlati módon kivánt célt érni. Basedow szerint minden tanításnak a szemléletből kell kiindulni s mindent kerülni kell, ami azt a gyermek előtt kellemetlenné tenné; a tanulás ne gyötrelem legyen, de örvendetes foglalkozás. A felekezeti elfogultságnak nagy ellensége, de a tiszta humanizmusnak lelkesült barátja volt. Szelid bánásmódja, értelemfejlesztő tanításmódja s a testi nevelés sürgetése örökre nagy nevet biztosítanak neki a pedagogia történetében.

2. B. Károly A., született 1799. Dessauban, megh. 1854. Tanult Halleban, Merseburgban telepedett le, ahol később városi főorvossá választatott. Halálát egy boncolásnál történt fertőzés okozta. Főbb munkája: Exophthalmus durch Hypertrophie des Zellgewebes in der Augenhöhle, 1840. Egy betegséget, éppen azt, melyről az idézett munka szól, róla neveztek el Basedow-betegségnek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is