Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
bayerit bayerite

Magyar Magyar Német Német
Bayer... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bayer

1. lgost, német festő, szül. Rorsachban a Boden-tó mellett 1804., eleinte Karlsruheban és Párisban építészetet tanit, későbben azonban teljesen az épitészeti festészetre adta magát, mely szakban kiválót alkotott ugyan, de festményei minden tetszetősségük, kiváló fény- és szinhatásuk mellett sem viselik magukon a valóság jellegét. Egyes kolostor-interieur-jei a genre-festéshez közelednek. B. 1853. Baden nagyhgség régiségeinek örévé lett. Fő művei: A freiburgi és straszburgi székesegyházak (Karlsruhe), Jeanne de France, A bourges-i kolostorban, Délnek idején a kolostorban, A botanizáló trinitáriusok stb.

2. B. Hermann, német teologus és tanférfiu, szül. Lotte-ban (Vesztfália) 1834 ápr. 20. 1861-ben szemináriumi igazgató Mörsben; 1868. kormányszéki tanácsos, továbbá iskola- és konzisztóriumi tanácsos minőségben Wiesbadenbe helyezték át, ahol is a korábbi nassaui hercegség és a M. m. Frankfurt szabad város népiskoláinak szervezetét sikerült porosz mintára átalakitania. Wiesbadenben a gyakran ott időző I. Vilmos császár személyesen megismerte őt, s Berlinbe hivta. 1890. mint titkos főkormányszéki tanácsost és előadó tanácsost a kultuszminiszterium közoktatási osztályához helyezték át. Tevékeny részt vett a Falk miniszter által 1872 nyarán egybehivott tanácskozásokban, melyek eredménye az 1872 okt. 15-iki Általános határozmányok lett. Mint iró különféle folyóiratokban és pedig főként a Kögel, Frommel és Baur által kiadott Neuen Christoterpe-ben vitt szerepet; pl. ennek 1890. évfolyamában Die Wiedertäufer in Münster cimű értekezése látott tőle napvilágot.

3. B. Hieronymus, német kiváló processzualista, szül. 1792., megh. 1876. Előbb landshuti, majd müncheni egyetemi tanár. Művei: Ueber die Aenderung des Klaglibells (1819), Vorträge über den gemeinen ordentlichen Zivilprocess (1828 és 1869), Theorie der summarischen Processe (1830 és 1859) Theorie des Konkursprocesses (1868).

4. B. János, született Rainban Bajorországban 1572., megh. mint ügyvéd Augsburgban 1625. I. Lipót császár nemesi rangra emelte, hitsorosai ügyük buzgó védelméért az «Os protestantium» jelzővel dicsőitették. Legnevezetesebb munkája az Uranometria, Augsburg 1603, 51 lapból álló csillagabrosz, melyben az álló csillagok jelölésére először használja a ma is dívó görög és latin betűket. Az Explicatio characterum aeneis tabulis insculptorium addita, u. o. 1654, c. munkájában e térképeket magyarázatokkal kiséri.

5. B. József, német esztétikus, szül. Prágában 1827 jun. 13. Előbb jogot tanult, de csakhamar esztétikai s irodalomtörténeti tanulmányokra adta magát. 1865 az esztétika magántanára volt Prágában, 1871 óta ugyane tárgynak rendkívüli tanára a bécsi műegyetemen. 1876 s 1882 közt ismételt hosszabb utazásokat tett Olaszországban. Főmüvei: Aesthetik in Umrissen (1863, 2 köt.), Von Gottsched bis Schiller (1863, 2. kiad.; 1869, 3 köt.), Aus Italien (1885). Egy évtizedig (1872-83) a bécsi Presse szini- és műbirálója volt, azóta a Neue Freie Presse közli cikkeit. Jelenleg Németországnak egyik legjelesebb kritikusa és essay-irója, kinek dolgozatait alapos képzettség, helyes itélet és mélyreható fölfogás jellemzik.

6. B. Róbert, német regényiró (irói néven Byr Róbert), szül. Bregenzben 1835 április 15., az 1859. hadjáratban mint osztrák tüzérkapitány vett részt, de 1862. megvált a katonaságtól, hogy csak az irodalomnak éljen. Igen sok regényt és novellát irt, melyek közül Kantonirungsbilder (1860), Österreichische Garnisonen (1863) és Auf der Station (1865) a katonai életet rajzolják. Egyéb ismertebb regényei: Ein deutsches Grafenhaus (1866), Der Kampf ums Dasein (1869), Sphinx (1870), Larven (1876), Sesam (1880), Unversöhnlich (1882), Andor (1883), Lydia (1883), Soll ich? (1884), Kastell Ursani (1885) stb. Drámái: Lady Gloster (1869) és Der wunde Fleck (1872) nem sikerültek. Ujabban erélyesen védelmezte sógorát, Meissner Alfrédet (l. o.) Hedirch vádjaival szemben.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is