Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Becquerel... ----

Magyar Magyar Német Német
Becquerel... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Becquerel

(ejtsd: Bekrel), 1. Alfréd, fráncia orvos, szül. Párisban 1814., megh. 1866. Doktorrá avatták 1840. Mint kórházi orvos különösen vizelet-, vér-, tejvizsgálatokkal és villamos orvoslással foglalkozott; 1847. Professeur agrégévé neveztetett ki. Nagyszámu dolgozatai közül nevezetesebbek: Sémélotique des urines, ou Traité del"altérati ons des urines dans les maladies, etc.; De l"empirisme en médecine; Des hydropsies sous le rapport pathogénique; Conférences cliniques sor l"hydrothérapie, stb.

2. B. Antal Cézár, francia fizikus, szül. 1788 március 8. Chátillon-sor-Loingban, Loiret départementben, megh. Párisban 1878 január 18. A párisi műegyetemet látogatta, 1808-ben a mérnöki karba lépett és 1810-12-ig a spanyol hadjáratban vett részt; ezután a műegyetem danfelügyelője lett, de már 1814. a hadsereg vezérkarához lett beosztva; 1815. mint a mérnöki kar egyik századparancsnoka kérte elbocsáttatását s ettőlfogva kizárólag fizikai és kémiai vizsgálódásokkal foglalkozott s a Musée d"histoire naturelle-n tanított; különösen sok és fontos fölfedezést köszöhhet neki az elektromosság és a mágnesség tana. Főműve: Traité expérimental de l"électricité el du magnétisme, el de leurs phénomenes naturels (Páris, 1834-40, 7 köt.), melyben az eddigi megfigyeléseket és elméleteket kritikai rendszerbe foglalva s a saját fölfedezéseivel gazdagítva állította össze. Ezenkivül, részben Ödön fiával együtt, még a következő munkákat irta: Éléments d"électro-chimie appliquée aux sciences naturelles el aux arts (1843); Traité de physique considérée dans sas rapports avec la chimie (1844, 2 kötet); Traité complet du magnétisme (1845); Éléments de physique tercestre el de météorologie (1847); Résumé de l"histoire de l"électricité el du magnétisme (1858). B. tudományos működéséből még különösen kiemelendők a turmalin elektromos tülajdonságairól, a fémek vezetőképességéről, a magnetoelektromosságról tett kisérletet s elektrokémiai kisérletet; B. készített először oly galván elemet; mely némileg hasonló volt a Danielltől föltalált állandó elemhez. V. ö. Borral, Éloge biographique de A. C. B. (Páris 1879).

3. B. Edmond Sándor, francia fizikus, szül. Párisban 1820 március 24., megh. 1891 május 13. Először asszisztens volt a természetrajzi muzeumban és 1853-tól kezdve mint tanár tanította a fizikát a Conservatoire des arts el métiers-en; azonkivül, hogy atyja munkáinak megirásában részt vett, vizsgálatokat tett különösen a foszforeszkálás és a fény kémiai hatásáról is s ezek: La lumiere, sas causes el sas effets (Páris 186768 2 köt.) c. munkájának kiváló részeit képezik. B. foszforoszkópja segítségével küputatta hogy a foszforeszkálás nagyon általános tünemény s hogy a foszforeszkálási fény csupán már előbb elnyelt fénynek a kisugárzása; megvizsgálta a különböző testek galvánáramvezető képességét, az áram melegítő hatását a folyadékokban és sok anyagnak mágneses, illetőleg diamagnetikus tulajdonságait. Említésre méltó művei még ezenkivül: Mémoires sor les lois, qui président á la décomposition électro-chimique dos corps (1844); Recherches sor les effets électriques (1852-55) és Des forces physico-chimique el de leur intervention des phénomenes naturels (1875).

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is