Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bécsujhely... ----

Magyar Magyar Német Német
Bécsújhely Wiener-Neus...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bécsujhely

(Wiener - Neustadt, vagy egyszerüen Neustadt), régi magyar nevén Német-Ujhely. város Alsó-Ausztriában, a Fischapatak mellett, a magyar határ közelében; (1890) 24,000 lak., az 1834-i tüzvész után, a mely csak 14 házat kimélt meg, egészen ujra épült; ma egyike Alsó-Ausztria legnagyobb városainak. Legjelentékenyebb épülete: a plébánia-templom kettős tornyával; román stilü hajója a XIII., kórusa és (gót) kereszthajója a XIV. századból való; érdekes faragványok (Szt. Sebestyén a XVI. századból) és síremlékek (Khlesl bibornoké, megh. 1630.) láthatók benne; kivül a torony déli oldalán Zrinyi Péter és Frangepán Ferenc sírköve van befalazva, a kiket itt fejeztek le 1671. A város DK-i szögletében van a babenbergi herceg kastélya a XII. századból (a XV. és XVIII. században átalakították); gót stilü kápolnájában három pompásan festett ablak, főoltárán pedig egy Szt. Györgyöt ábrázoló igen szép ércszobor van (a XV. századból); a kastély udvarában III. Frigyes cimertáblája és szobra (1453-ból), végül tágas kertjében Mária Terézia szobra látható; a kastély 1752 óta katonai akadémiául szolgál. A város K-i részén van a Neuklosterkirche, III. Frigyes császár nejének siremlékével, továbbá a városháza, kis régiséggyüjteménnyel, amelyben a többek közt egy emaillal ellátott, aranyozott ezüstserleg, az u. n. Korvinserleg látható (0,82 m. magas), melyet állítólag Mátyás király adott a városnak Frigyes császárral történt kibékülésekor. B.-nek virágzó ipara is van; van lokomotivgyára, sör-, gép-, drótszeg- és gyufagyára, harangöntője; készít keményítőt, agyagedényeket, kocsikenőt, selyem- és bársony-szalagokat stb. Azonkivül marhával és gabonával is élénk kereskedést üz.

E határszéli város három ízben szerepelt történelmünkben. Mátyás király 1487 jan. 13-án indult meg Bécsből az e várost vívó táborba s aug. 17-én egyezség utján el is foglalta. Mátyás király alkalmasint ez alkalommal ajándékozta Bécs-Ujhely polgárainak az ugynevezett «Korvin-billikomot», melyet a császári és a magyar királyi jelvényekkel diszítve, III. Frigyes császár még 1463-ban készíttetett a Mátyással kötött béke emlékére. Ezen aranyozott ezüstserleg most is megvan B. városi levéltárában; képe legujabban Fraknói: Mátyás király cimű művében jelent meg (Magy. Tört. Életrajzok. 1890. VI. köt.); szakszerü leirását dr. Mayer J. adta az Archaeolog. Értesítő 1891. évf. 26. lapján. Ugyanott őrzik e korból Mátyás király arcképét, valamint azt a nyerget és teljes lószerszámot, melyet szintén Mátyás ajándékozott a városnak. - Másodizben 1671-ben játszik szerepet B. történelmünkben. Azon év ápr. 30-án az itteni fegyvertárban fejezték le Zrinyi Pétert és Frangepán Ferencet. A szomoru tény helyét maig mutatja egy gondosan megujított felirat a régi fegyvertári épületen. A főtemplom falán a torony alatt ily feliratu sirkő látható: Hoc in tumulo jacent Comes Petrus Zrinyius Banus Croatiae, et Marchio Franciscus Frangepan, ultimus familiae. Qui quia coecus coecum duxit, ambo in foveam occidere. Ez után egy palloson nyugvó két halálfej van kivésve, mely alatt e sorok: Discite mortales, casu discite nostro observare fidem Regibus atque Diis. Anno Domini MDCLXXI. Die XXX. aprilis, hora IX.- Harmadizben 1701-ben jelenik meg évkönyveinkben e város neve. Akkor ugyanis II. Rákóczi Ferenc Eperjesen elfogatván, ide hurcoltatott ugyanabba a börtönbe, melyből 30 évvel azelőtt nagyatyja Zrinyi Péter a vérpadra került. Rákóczi a börtönből Lehmann Gottfried császári kapitány segélyével még ugyanazon év nov 7-én megszökvén, Lengyelországba menekült, honnan másfél év mulva egy hadcsapat élén vonult be hazájába.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is