Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
bejegyzés booking
bejegyzés entry
bejegyzés incorporati...
bejegyzés registratio...
bejegyzés registry

Magyar Magyar Német Német
Bejegyzés... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bejegyzés

nyilvánkönyvi- (telekkönyvi-), az a birósági intézkedés, amelynél fogva ott, ahol telekkönyvek léteznek, az ezekbe bevezetett ingatlanokra nézve dologi jogok (l. o.) keletkeznek (modus acquirendi), változnak és elenyésznek. Addig amig a B. meg nem történt, a dologi jog szerzése vagy megváltoztatása iránt létrejött ügylet csak személyi jogot állapít meg a másik szerződő fél irányában; és a dologi jog megszüntetése iránti megállapodás dacára, arra a jogra harmadik személyek további jogokat szerezhetnek. A B. céljára kérvény (megkeresés) szükséges, melyet nemcsak az adhat be, aki a B. által mint jogosított, hanem az is, ki mint kötelezett van érdekelve; sőt bizonyos előfeltételek alatt beadhatja valaki más nevében is, anélkül hogy erre falhatalmazás volna szükséges. A B. hatálya és rangsora attól az időponttól kezdődik, amelyben a kellően felszerelt kérvény a telekkönyvi hatóság iktatói hivatalába érkezett. A kérvényhez csatolandó az eredeti okirat, mely szerint a bejegyzés tárgyát képező jog átruháztatik, megitéltetik, a már bejegyzett jog átruháztatik, megterheltetik vagy megszüntnek kijelentetik. Szükséges továbbá, hogy az okirat szerinti követelés érvényes jogalappal birjon és hogy vagy önjogu személy, vagy a jogi személy törvényes képviselője által legyen kiállítva. A B. iránti kérvényt a telekkönyvi hatóság megengedő, vagy elutasító végzéssel, rendszerint az ellenfél meghallgatása nélkül intézi el. Bekebelezés, vagy előjegyzés csak az esetben rendelhető, ha az, aki ellen a jog szerzése, átváltoztatása, vagy megszüntetése kieszközlendő, a kérvény beadásakor mint tulajdonos, vagy mint hitelező bekebelezve, vagy előjegyezve van, vagy legalább egyidejüleg bekebeleztetik, vagy előjegyeztetik. Ez aluli kivételként az örökös elleni követelés biztosításául bejegyezhető a zálogjog az örökhagyó nevén álló ingatlanra, vagy az alzálogjog az örökhagyó javára bejegyzett zálogjogra, mihelyt az örökös öröklési joga megnyilt. Az ilyen B. azonban csak azzal a fentartással engedtetik meg, hogy a hagyatéki tárgyalásnál előforduló igényekre sérelmes ne legyen, és hatálytalanná válik, ha a zálogjoggal terhelt ingatlan, vagy jog az adóson kivül más személynek jut örökségül. Magát a B.-t a telekkönyben a telekkönyvi hatóság végzése alapján a telekkönyvi iroda foganatosítja, amely ilyen végzés nélkül a telekkönyvben semmiféle B.-t, vagy változtatást sem teljesíthet. Telekkönyvi műnyelven a B. a telekkönyvi bekeblezés, előjegyzés és feljegyzés összfogalmának megjelölésére szolgál.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is