Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
béke peace
béke peacetime
béke quiet
béke quietude
béke megbon... breach of p...
béke megbon... breach of t...
bekebelez to annex
bekebelez to incorpor...
bekebelezés... annexation
bekebelezés... incorporati...
bekebelezet... incorporate...
békében hag... to leave al...
békében hag... to let alon...
békében mar... to keep the...
békebíró squire
békebontó truce-break...
békecsók kiss of pea...
békecsók osculatory
békeegyezmé... peace pact
békeidő peacetime

Magyar Magyar Német Német
béke & béke... Friede (r)
béke & béke... Frieden (r)...
bekebelez angliedern
bekebelez einverleibe...
békeharcos Friedenskäm...
beken anschmieren...
békén & bék... zufrieden
beken & meg... salben
beken & meg... schmieren
beképzelt &... eingebildet...
bekeretez einrahmen
bekeretez umrahmen
bekerít einfassen
bekerít einkreisen
bekerít einzäunen
bekerít umkreisen
bekerít & k... umfassen
békés auskömmlich...
békés friedfertig...
békés friedlich

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Béke

(nkj.), a háborunak ellentéte. A háboru az erőnek, a B. a tényleg elismert jognak uralmát jelenti, de a gyakorlati életben nem egészen úgy áll a dolog, amit a Si vis pacem, para bellum példabeszéd s az ismeretes u. n. felfegyverzett béke bizonyítanak, mely utóbbi a nemzetek politikai és gazdászati életében oly állapotokat teremthet, melyek a függő kérdéseknek fegyveres erő által való eldöntését egyenest kivánatossá tehetik. B. tov. a. m. békekötés vagyis a hadviselő államok között kötött szerződés, mely a háborunak véget vet s a megujított B.-állapotnak feltételeit megállapítja. A B.-kötés érvényét illetőleg irányadó, hogy a nemzetközi jog szerint az állam szabad akaratnyilvánítási képességgel bir, hacsak a képviseletében eljáró személy fizikai szabadságában korlátozva nincs. A B. érvényét azért a szerződő állam meg nem támadhatja azon az alapon, hogy hadviselő ellenfelének túlnyomó hatalma, kivivott győzelmei hatása alatt s a szenvedett vereségek által kimerülve a B.-re kényszeritve volt. Hogy a B. joga kit illet, azt az egyes államok alkotmányjoga határozza meg. Az nkjog abból a feltevésből indul ki, hogy a B.-re az államfő az őt megillető képviseleti jognál fogva jogosult. A B.-t tárgyalások előzik meg a hadviselő felek, v. egy harmadik semleges hatalom kezdeményezésére, mely jó szolgálatait (bons offices), vagy közbenjárását felajánlja.

A B. előkészítésére szolgálnak az u. n. békeelőzmények - preliminárék -, melyek a B. lényeges pontjait meghatározzák, s melyek azért szükségesek, mert a végleges B. gyakran hosszas tárgyalásokat s előmunkálatokat igényel. A B. az előző viszálynak véget vet. A birtok-állapotra vonatkozólag, amennyiben a B. eltérő intézkedéseket nem tartalmaz, a B. időpontjában fennálló állapot irányadó, ez az u. n. Status quo (Status quo bellum res reliquit) vagy Uti possidetis. Amennyiben a B. a háboru előtt volt jogállapotot helyreállítja, Status quo ante-ról (Status quo ante res fuerunt) szólunk. A B. csak a ratifikációval válik teljessé, kiváló jelentőségénél fogva azon nemzetközi szerződések közé tartozván, melyeknél a gyakorlat a ratifikáció fentartását külön kikötés nélkül is feltételezi. A B. végrehajtása azért csak jóváhagyás - ratifiikáció - után követelhető. Az ellenségeskedések azonban rendszerint már elébb, a tárgyalások céljából s tartamára kötött fegyverszünet folytán szünnek meg. A B. határozmányok azonnal - azaz mihelyt a körülmények szerint lehetséges - hajtandók végre. A B. feltételeinek meg nem tartását illetőleg megkülönböztetjük a béketörést és a békeszegést. Amaz csak a B. utáni első időben s annak végrehajtása előtt történhetik, s a másik felet arra jogosítja fel, hogy a B.-t hatálytalannak tekintve, a háborut folytassa. Az utóbbi a szerződésszegés fogalma alá esik, s esetleg új háborura vezethet. A B.-re annak tartalma irányadó, vannak azonban a B.-nek oly következményei, melyek vagy feltétlenül, vagy amennyiben a B. eltérő intézkedéseket nem tartalmaz, külön kikötés nélkül beállanak. A legnevezetesebb a közbocsánat (amnestia) mindazon büntetendő cselekményekért, melyeket az egyik hadviselő félnek hozzátartozói a másik hadviselő félnek hozzátartozói ellen a háboru tartama alatt elkövettek. Amióta azonban a nemzetközi jog elismeri, hogy a háboru nem jelenti a teljes jogtalanság állapotát, s a jognak uralma a háboru alatt teljesen legalább meg nem szünik, mindinkább kivánatossá válik a közbocsánatnak az eddigi gyakorlatokhoz képest történő megszorítása oly értelemben, hogy azok a közönséges bűntettek, rablás, lopás, gyilkosság, melyeket a pártszenvedély sem menthet s tisztán aljas nyereségvágyból vagy magánbosszuból követtettek el, a közbocsánat alól kivétessenek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is