Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bél Mátyás... ----

Magyar Magyar Német Német
Bél Mátyás... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bél Mátyás

Bél (Belius) Mátyás, a legjelentékenyebb magyar földrajzi iró a mult században, szül. Ocsován Zólyom vármegyében 1684 március 24-én; atyja mészáros volt. Iskoláit Losoncon, Besztercebányán, Pozsonyban, Veszprémben és Pápán végezte nagy küzdelmek között. 1704. Németországba utazott Halleban hittant hallgatott. 1707. Besztercebányán káplán, majd gimnáziumi rektor lett, honnan 1714. ment Pozsonyba, hol 1719-ig az ág. ev. iskola igazgatója, majd az egyház német lelkésze lett. 1742. szélütés érte s 1749. nyugalomba vonult, de már azon évben aug. 29. ujabb szélhüdés következtében meghalt. Számos latin, német és magyar művet irt, többnyire egyházi és iskolai tárgyuakat, külföldi lapokba és folyóiratokba cikkeket küldött, ő alapította meg Marth Mátyás és Beer Frigyes Vilmos társaival 1721 márc. 15. az első rendesen megjelenő magyarországi hirlapot Nova Posoniensia cím alatt, mely azonban csakhamar a jezsuiták kezébe került és megszünt. Legnevezetesebb s még ma is kutforrás gyanánt szolgáló műve Notitia Hungariae novae historico-geographica, melyet Straub Pál bécsi könyvárus adott ki. A nagy műből, mely teljesen a kor szinvonalán állott, az első folio kötet 1735. jelent meg, Pozsony vmegyét tárgyalja; a második kötet (1736) Turóc, Zólyom és Liptó megyék leirásával, a harmadik (1738) Pest-Pilis-Solt vmegyével foglalkozik. A negyedik kötet, Nógrád, Hont, Bars és Nyitra megyék leirása, 1742-ben jelent meg. Halála után megjelent még az ötödik kötet első fele Moson vmegye leirásával. A majdnem teljesen elfogyott 5. kötetet Zichy Jenő gróf 1893. száz példányban ujra kinyomatta. A többi kéziratban maradt s azt a szerző örököseitől Batthyány József gróf, akkor kalocsai érsek vette meg, de szállítás közben a kézirat egy része a Dunába esett, ugy hogy részben használhatlanná vált. Az első négy kötet eredeti kézirata a pozsonyi ág. ev. liceum könyvtárában őriztetik 17 kis ivrét kötetben, a többi kézirat az esztergomi főegyházmegye könyvtárában, s részben másolatban a nemzeti muzeum kézirattárában van. B. a cseh-szláv irodalommal is foglalkozott. Krman Dániel ev. szuperintendenssel együtt nézték át s adták ki Halleban 1722-ben a cseh testvérek bibliáját; ugyanehhez irt előszót is, továbbá Arndt János után adta ki: Rajská záhrádka (Az édenkert). Bél összes műveinek jegyzékét Haan Lajos állította össze «Bél Mátyás» c. akadémiai értekezésében (Budapest 1879). Ujabb életrajzai közt nevezetes Márki Sándoré (Paedagogiai Plutarch I. kötet, Pozsony 1886). Bél nagyszerü vállalatát később Palugyay Imre (l. o.) akarta ismételni, de neki sem sikerült teljes művet adni. Pozsony városa egy utcát keresztelt el B.-utcának, de sírja már nem létezik, miután a régi prot. temető helyén házsort építettek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is