Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bél Mátyás... ----

Magyar Magyar Német Német
Bél Mátyás... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Bél Mátyás

Ocsova, 1684. márc. 24.-Pozsony, 1749. aug. 29.): ev. lelkész, tanár, kora egyik legjelentősebb tudósa. A berlini és a londoni akad., az olmützi tudós társaság tagja. Besztercebányán és Pozsonyban teol. és bölcseleti, a hallei egy.-en (1704-1707) teol., tört.-i és áll.-ismereti tanulmányokat folytatott. Halléban nagy hatást gyakorolt rá Francke, kinek Pedagógiumában tanított is. A besztercebányai gimn. tanára (1708-1714), majd ig.-ja. A pozsonyi ev. líceum ig.-ja (1714-1719). 1719-től haláláig a város ev. lelkésze. A => pietizmus szellemében szervezte át a pozsonyi isk. tanítási rendjét. Korszerűsítette a ttv.-et, új tantárgyak (m. tört. és földrajz, európai áll.-ismeret) oktatását vezette be. Az anyanyelv ápolása s a latin nyelv tanítása mellett az élő nyelvek oktatását is fontosnak tartotta. A tanítás eredményessége érdekében tanári értekezleteket, bemutató tanításokat tartott. Bevezette az isk.-i anyakönyv, a tanulmányi napló rendszeres és kötelező használatát, az oszt.-ozást. Bél Mátyás szerkesztette az 1721-1722-ben Pozsonyban megjelent latin nyelvű újságot, a Nova Posoniensis -t. Kulturális és tud.-os vonatkozású cikkeit egyes források szerint az isk.-i órákon olvasták a tanulók. M., latin, német és cseh nyelven tkv.-eket írt. Verseket, hittud.-i műveket, tört.-i forrásokat és tud.-os műveket is publikált, melyek közül kiemelkedik m. nyelv- és irodalomtört.-i tervezete (Historiae linguae Hungaricae... Berlin, 1713.) és hatalmas áll.-ismeret műve, a Notitia, melyben hazánk gazdasági, pol.-i, földrajzi, tört.-i, term.-i, néprajzi és nyelvészeti viszonyainak feltárását kísérelte meg. - F. m.: Hungariae antiquae et novae prodromus. Nürnberg, 1723.; Notitia Hungariae novae historicogeographica. Bécs, 1735-1747.; Bél Mátyás levelezése. (Bev. Szelestei N. L.) Bp. 1990. - Ir. Szelestei N. L.: Bél Mátyás, a tudományszervező. OSZK Évk. 1984/85. 276-284.; Birkásné Pápay J.: Bél Mátyás, a polihisztor pedagógus. in: Tanulmányok a Tiszántúl XVI-XX. sz. nevelésügyének történetéből. Bp. 1985. 25-35. (Neveléstörténeti füzetek. 2.); Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. (Összeáll. Szelestei N. L.) Bp. 1994.

Fehér Katalin

Szerkesztette: Lapoda Multimédia



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is